Βελτίωση υποδομών ύδρευσης

Εγκρίθηκε το έργο για την «βελτίωση υποδομών ύδρευσης σε τοπικές κοινότητες του Δήμου» του Δήμου Σφακίων, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Ι του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» ποσού 2.165.463,95 € + Φ.Π.Α.519.711,348 € το οποίο επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου.
Η χρηματοδότηση του έργου πραγματοποιείται μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων καί αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).
Το έργο περιλαμβάνει ανά κοινότητες:
Ασκύφου: Εκσυγχρονισμός δικτύου ύδρευσης με αντικατάσταση όλων των δικτύων από PVC και αμίαντο σε PE και κατασκευή υδατοδεξαμενής στο Αμουδάρι χωρητικότητας 300 κ.μ.
Ασφένδου: Σύνδεση στον οικισμό με το δίκτυο Βρακάς- Ίμπρος –Ασκύφου από διακλάδωση της επαρχιακής οδού προς Καλλικράτη με δύο αντλιοστάσια.
Φραγκοκάστελλο: Αντικατάσταση τμημάτων δικτύου, από αμίαντο σε PE.
Αράδαινα: υπογειοποίηση δικτύου ύδρευσης από Ανώπολη σε Αράδαινα.

mail

Αλληλογραφία προς την Σύνταξη της «Γραφίδας»