Νέα ημερομηνία ΓΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ

Νέα ημερομηνία Γενικής Συνέλευσης για την ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ορίστηκε για τις 26 Ιουνίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 στο οίκημα των γραφείων της έδρας της Εταιρείας, στο 15ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου – Ηρακλείου, περιοχή Πρίνου (θέση Λατζιμάς), Δήμου Ρεθύμνης, Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης.
Επειδή η μετ’ αναβολή Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 26η Ιουνίου 2019, αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης, δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων.
Στη μετ’ αναβολή Έκτακτη Γενική Συνέλευση μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, (έχοντες την ιδιότητα του μετόχου κατά την έναρξη της 02/06/2019, ημερομηνία καταγραφής, δηλαδή της 5ης εργάσιμης ημέρας πριν την ημερομηνία συνεδρίασης τους Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 07/06/2019), τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής και σύμφωνα με την διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 124 του Ν.4548/18.
Σημειώνεται ότι οι πληροφορίες που οφείλει να αναρτά η Εταιρεία σύμφωνα με τον νόμο, συμπεριλαμβανομένου του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και των σχεδίων αποφάσεων για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

mail

Αλληλογραφία προς την Σύνταξη της «Γραφίδας»