2η Τεχνική συνάντηση STRATENERGY

Η Περιφέρεια Κρήτης στα πλαίσια της 2ης Τεχνικής Συνάντησης των εταίρων του STRATENERGY, που θα διεξαχθεί στο Ηράκλειο-αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακού Συμβουλίου- στις 12 & 13 Ιουνίου 2019, υποδέχεται εκπροσώπους του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού Κύπρου (ΥΕΕΒΤ), της Αναπτυξιακής Εταιρείας Λευκωσίας (ΑΝΕΛ), του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), του Δήμου Κω, του Δήμου Θήρας, του Δήμου Σάμου και της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ).
Η υλοποίηση του Έργου: «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΙΡΙΑ» – STRATENERGY στοχεύει στην υλοποίηση στρατηγικών έργων Αποδοτικής Χρήσης Ενέργειας σε δημόσια κτίρια και στην οριστικοποίηση ενός κοινού πλαισίου στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού φορέων για εξοικονόμηση ενέργειας σε δημόσια κτίρια με χρονικό ορίζοντα το 2030.
Υπό το πρίσμα της Πράσινης Ανάπτυξης, της Αποδοτικής Χρήσης Ενέργειας και της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, η Περιφέρεια Κρήτης υποστηρίζει τη μετάβαση προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς.
Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι δράσεις του STRATENERGY στην περιοχή Ελλάδας-Κύπρου στοιχειοθετούν τη διασυνοριακή συνεργασία με τη μέγιστη δυνατή εμβέλεια στην περιοχή συνεργασίας υπό την «ομπρέλα» του εθνικού και ευρωπαϊκού πλαισίου, της εξειδίκευσης της στρατηγικής «ΕΥΡΩΠΗ 2020» και της μελλοντικής πολιτικής συνοχής στο γεωγραφικό χώρο του Προγράμματος.
Το πρόγραμμα STRATENERGY εντάσσεται στο Interreg Ελλάδα-Κύπρος, είναι συνολικού προϋπολογισμού 3.725.000 €, συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς πόρους (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς της Ελλάδας και της Κύπρου και υλοποιείται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.

mail

Αλληλογραφία προς την Σύνταξη της «Γραφίδας»