Ένταξη Κ.Η.Φ.Η.

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων υλοποιεί το πρόγραμμα «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων- ΚΗΦΗ», καλεί τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να εγγράψουν ηλικιωμένα μέλη των οικογενειών τους στη δομή, όπως υποβάλλουν τη σχετική αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως 28 Ιουνίου 2019.
Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν ηλικιωμένοι άνδρες και γυναίκες, μη δυνάμενοι να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές δυσκολίες κ.α.), που κατοικούν στα όρια του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Ο συνολικός αριθμός των ωφελούμενων είναι 15 άτομα.
Οι αιτήσεις θα κατατίθενται στο Κ.Η.Φ.Η (έναντι άλσους Έλλης) μέχρι τις 28 Ιουνίου 2019
Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:
1. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.
2. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος προηγούμενου έτους.
3. Γνωμάτευση θεράποντος ιατρού, από την οποία να προκύπτει η κατάσταση της υγείας του ηλικιωμένου.
4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
5. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, σύμφωνα με την οποία το άτομο δεν λαμβάνει και δεν πρόκειται να λάβει υπηρεσίες από άλλη δομή της Δημοτική Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
Για περισσότερες Πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το γραφείο της Κοινωφελούς Επιχείρησης στο τηλέφωνο 22853-60136.

mail

Αλληλογραφία προς την Σύνταξη της «Γραφίδας»