Μείωση δημοτικών τελών

Τη μείωση και τον καθορισμό ποσοστών μείωσης δημοτικών τελών για απόρους με αναπηρία, μογονεικές, τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Δοξάτου.
Ειδικότερα αποφασίστηκε:
1) Μείωση 50% σε:
– Τρίτεκνες οικογένειες με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα ως 12.000€
– Μονογονεϊκές Οικογένεις με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα ως 12.000€
– Οικογένειες με ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% ως 80% & με οικογενειακό εισόδημα έως 12.000,00€ χωρίς να προσμετρείται στο εισόδημα , το επίδομα που μπορεί να παίρνει
– Οικονομικά αδύνατους, των οποίων το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν ξεπερνά τις 6.000,00 και ατομικό τις 4.000,00€.
2) Απαλλαγή 100%
– Άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) γονέας ή τέκνο με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω και οικογενειακό εισόδημα έως 16.000,00€ χωρίς να προσμετρείται στο εισόδημα , το επίδομα που μπορεί να παίρνει
– Οικογένειες που δύο μέλη της είναι ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% και οικογενειακό εισόδημα έως 16.000,00€ χωρίς να προσμετρείται στο εισόδημα , το επίδομα που μπορεί να παίρνει
– Μονογονεϊκές οικογένειες με ετήσιο εισόδημα έως 6.000€
– Πολύτεκνες οικογένειες με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 16.000€
– Οικονομικά αδύνατες Οικογένειες που το οικογενειακό εισόδημά τους δεν ξεπερνά ετησίως τις 4.000€ και το ατομικό τις 2.500€
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΚΕΠ (ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΔΟΞΑΤΟΥ, ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΚΥΡΓΙΩΝ) ΕΩΣ 30 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (για όλες τις κατηγορίες):
– Έντυπη υπογεγραμμένη αίτηση(κατά το πρώτο τετράμηνο κάθε έτους και θα αφορούν το τρέχον έτος
– Υπεύθυνη δήλωση για το αληθές των δικαιολογητικών και ότι αν κάποιο δικαιολογητικό βρεθεί άκυρο θα επιστρέψουν το ποσό που ευεργετήθηκαν στο τριπλάσιο
– Βεβαίωση μονίμου κατοικίας
– Αντίγραφο Δ.Α.Τ
– Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
– Αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ
– Μισθωτήριο Συμβόλαιο ενοικιαζόμενης κατοικίας
– Ε1 και εκκαθαριστικό προηγούμενου έτους
Επιπλέον:
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΩΝ:
1.Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής σε ισχύ
ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΡΩΝ
1.Έντυπο Ε9
2.Υπεύθυνη Δήλωση για την μη υποβολή φορολογικής δήλωσης  λόγω μη ύπαρξης.
3.Απόφαση υπαγωγής στην Δωρεάν φαρμακευτική περίθαλψη ή απόκομα καταβολής επιδόματος πρόνοιας.
Η χρήση των παραπάνω στοιχείων θα γίνει μόνο για τον λόγο της μείωσης ή απαλλαγής των τελών και ο Δήμος δεσμεύεται στην τήρηση του απορρήτου όλων των στοιχείων που προκύπτουν από τα έγγραφα και για την μη δημοσιοποίησή τους.
Για την κατηγορία των τελών και φόρων που εισπράττονται από την ΔΕΗ η απόφαση θα ισχύσει από το επόμενο έτος ενώ για την κατηγορία των τελών φόρων που εισπράττονται από τον Δήμο (ύδρευσης και αποχέτευσης) η απόφαση θα ισχύσει από το τρέχον έτος και με όριο κατανάλωσης τα 150 m3 κυβικά μέτρα.
Τα παραπάνω ισχύουν μέχρι να τροποποιηθούν με σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

mail

Αλληλογραφία προς την Σύνταξη της «Γραφίδας»