Προσφυγή γιατρών στο ΣτΕ

Προσφυγή στο ΣτΕ από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών (ΙΣΑ) και τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης (ΙΣΘ) για την μη επικύρωση των αποτελεσμάτων των αρχαιρεσιών του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ).
Συγκεκριμένα:
«Οι Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών με τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, προσέφυγαν καταθέτοντας κοινή αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) κατά της πραξικοπηματικής απόφασης του Υπουργού Υγείας να μην επικυρώσει τα αποτελέσματα των πρόσφατων αρχαιρεσιών του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου.
Ακόμη ο ΙΣΑ έχει κάνει προσφυγή στο ΣτΕ κατά της απαράδεκτης Υπουργική Απόφασης με την οποία αίρεται το τεκμήριο αθωότητας για τους ιατρούς της χώρας καθώς οι ιατροί υπόκεινται σε αναστολή άσκησης ιατρικού επαγγέλματος με μοναδική προϋπόθεση την άσκηση ποινικής δίωξης (και όχι την αμετάκλητη δικαστική απόφαση).
Ο ΙΣΑ θα εξαντλήσει όλα τα ένδικα μέσα για να προασπίσει τα μέλη του και να διασφαλίσει την νομιμότητα.»

mail

Αλληλογραφία προς την Σύνταξη της «Γραφίδας»