Τραπεζική ένωση ευρωζώνης

Μετά την σύνοδο κορυφής της ευρωζώνης ακολούθησε δήλωση που αναφέρεται στην πρόοδο της ευρωομάδας (eurogroup) για την πορεία ολοκλήρωσης της νομισματικής και τραπεζικής ένωσης και την άμεση ανάγκη αποφάσεων από τα κράτη-μέλη.
Συγκεκριμένα:
Δήλωση της συνόδου κορυφής της ευρωζώνης, 21 Ιουνίου 2019
«1. Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για την πρόοδο που σημειώθηκε στην Ευρωομάδα όσον αφορά την ενίσχυση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης όπως αναφέρεται στην επιστολή της 15ης Ιουνίου 2019 του Προέδρου της Ευρωομάδας και καλούμε την Ευρωομάδα σε διευρυμένη σύνθεση να εξακολουθήσει να επεξεργάζεται όλα τα στοιχεία αυτής της συνολικής δέσμης. Σημειώνουμε την ευρεία συμφωνία στην οποία κατέληξε ηΕυρωομάδα σχετικά με:
την αναθεώρηση της συνθήκης ΕΜΣ. Αναμένουμε από την Ευρωομάδα να συνεχίσει τις εργασίες της ώστε να καταστεί δυνατή η επίτευξη συμφωνίας επί όλης της δέσμης τον Δεκέμβριο του 2019, το δημοσιονομικό μέσο σύγκλισης και ανταγωνιστικότητας (BICC) για τη ζώνη του ευρώ, καθώς και για τα κράτη μέλη του ΜΣΙ ΙΙ σε εθελοντική βάση. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η αυτονομία των αποφάσεων των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ, ζητάμε από την Ευρωομάδα και την Επιτροπή να προχωρήσουν τις εργασίες για όλα τα εκκρεμή ζητήματα, ζητάμε από την Ευρωομάδα να υποβάλει ταχέως έκθεση σχετικά με τις κατάλληλες λύσεις χρηματοδότησης. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να συμφωνηθούν κατά προτεραιότητα ώστε να καταστεί δυνατός ο καθορισμός του μεγέθους του BICC στο πλαίσιο του επόμενου ΠΔΠ.
2. Προσβλέπουμε στη συνέχιση των τεχνικών εργασιών σχετικά με την περαιτέρω ενίσχυση της τραπεζικής ένωσης.»

mail
Με ετικέτα

Αλληλογραφία προς την Σύνταξη της «Γραφίδας»