Συμβούλιο διαβούλευσης Περιφέρειας Αττικής

Με νεοεκλεγέντες και επανεκλεγέντες Δημάρχους της Αττικής συναντήθηκε την Πέμπτη 20 Ιουνίου 2019, ο νέος Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης.
Αναφερόμενος στην συγκρότηση του Μόνιμου Συμβουλίου Διαβούλευσης της Περιφέρειας και των 66 Δήμων είπε ότι αυτό θα συνεδριάζει ανά δίμηνο και θα έχει ως βασική του αποστολή την στενότερη και συστηματική συνεργασία του Α΄ και Β΄ βαθμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης προκειμένου να ξεπεραστούν οι γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που εμποδίζουν την ταχύτερη υλοποίηση έργων στην Αττική. Το Μόνιμο Συμβούλιο αν κριθεί αναγκαίο θα μπορεί να πραγματοποιεί και έκτακτες συνεδριάσεις.
επίσης αναφέρθηκε στα σημαντικά ζητήματα που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης υπογραμμίζοντας ότι θα πραγματοποιηθούν ειδικές συναντήσεις, ανά τομέα και περιοχή.  Μεταξύ των θεμάτων αυτών είναι η διαχείριση των απορριμμάτων, η πολιτική προστασία καθώς και η διευθέτηση και οριοθέτηση των ρεμάτων.

mail

Αλληλογραφία προς την Σύνταξη της «Γραφίδας»