Σφαγείο Κάσου

Εγκρίθηκε η σφαγειοτεχνική εγκατάσταση του Δημοτικού Σφαγείου Κάσου, δυναμικότητας 100 τόνων κρέατος ανά έτος, για παραγωγή και εμπορία κρεάτων στην Ενιαία Αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και για εξαγωγές προς Τρίτες Χώρες.

mail

Αλληλογραφία προς την Σύνταξη της «Γραφίδας»