Παραλαβή βασικών ειδών διατροφής

Από σήμερα την Τετάρτη 26 έως και την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2019, θα μπορούν να παραλαμβάνουν τα βασικά είδη διατροφής για τον τρέχοντα μήνα, οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Πειραιά.
Κάθε ημέρα, θα παραδίδονται τα τρόφιμα σε συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών, και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν και με τις πέντε Δημοτικές Κοινότητες Πειραιά, για την διευκόλυνση τους.
Τα στοιχεία επικοινωνίας είναι τα εξής:
Α΄ Δημοτική Κοινότητα: 2104599957, 2104599956
Β΄ Δημοτική Κοινότητα: 2104220064, 2104220066
Γ΄ Δημοτική Κοινότητα: 2104823418
∆΄ Δημοτική Κοινότητα: 2104827026
Ε΄ Δημοτική Κοινότητα: 2104622589, 2104622587

mail

Αλληλογραφία προς την Σύνταξη της «Γραφίδας»