Αναβάθμιση ΕΛΑΣ

Ενσωματώνονται το Κέντρο διαβιβάσεων της ΔΙ.ΑΣ. Αθηνών με το Α΄ Κέντρο της Άμεσης Δράσης Αττικής, όπως λειτουργούν ενοποιημένα και τα άλλα δυο Κέντρα της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Αττικής και συγκεκριμένα των περιοχών Πειραιά – Δυτικής Αττικής (Β’ κέντρο) και Βορειοανατολικής – Νοτιοανατολικής Αττικής (Ε΄ κέντρο).
Με τα ενοποιημένα Κέντρα επιτυγχάνεται:
– Ενιαία, συντονισμένη και αποτελεσματικότερη διαχείριση και αξιοποίηση των αναπτυσσόμενων περιπολιών στην περιοχή του Α’ Κέντρου κατά τη διαχείριση των περιστατικών
– Καλύτερη επιχειρησιακή ετοιμότητα και ανταπόκριση των δυνάμεων, η οποία βελτιστοποιείται με τη συνακρόαση όλων των δυνάμεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, εξασφαλίζοντας ενιαία κατεύθυνση και συντονισμό στην αντιμετώπιση των περιστατικών
– Ομοιογενής διαχείριση των πληροφοριών και των εντολών
– Εξορθολογισμός του ανθρώπινου δυναμικού και μέσων
– Αναβαθμισμένο επίπεδο αστυνομικής παρουσίας και δράσης.
Με βάση τα παραπάνω επιτυγχάνεται βέλτιστη επιχειρησιακή πρακτική για την αναβάθμιση της επιχειρησιακής της ανταπόκρισης.   

mail

Αλληλογραφία προς την Σύνταξη της «Γραφίδας»