Ο τουρισμός περιμένει την αύξηση των εμβολιασμών

Του Γιώργου Ατσαλάκη* Την 05/04/21 έχοντας εμβολιαστεί το 6,2% του πληθυσμού με τις 2 δόσεις με 3.075  κρούσματα το παρόν κύμα έφθασε στην κορύφωση του. Την 15/6/21, δηλαδή περίπου 2,5 μήνες μετά την κορύφωση των κρουσμάτων και έχοντας εμβολιαστεί το 40% του πληθυσμού με μια δόση και το 27% με δύο δόσεις, έχει μειωθεί ο μέσος όρος των 7 ημερών στις παρακάτω παραμέτρους ως εξής:
α) στα κρούσματα, κατά -75% από την κορυφή τους
β) στους διασωληνωμένους κατά -57% από την κορυφή τους
γ) στους θανάτους κατά -76% από την κορυφή τους
Καθώς πλησιάζει ή  ώρα για κρίσιμες αποφάσεις στον τουρισμό η βαρύτητα για την λήψη αποφάσεων μεταφέρεται στην εξέταση δεδομένων σε εβδομαδιαία βάση. Ένας χρήσιμος δείκτης για την λήψη αποφάσεων θα είναι ο αριθμός κρουσμάτων 7 ημερών ανά εκατομμύριο κατοίκους. Τα συμπεράσματα από την συγκριτική ανάλυση αυτού το δείκτη θα είναι χρήσιμα κυρίως για να αξιολογείται η αποτελεσματικότητα των εμβολιασμών και οι αποφάσεις για τον τουρισμό.
Στον παρακάτω πίνακα 1 παρουσιάζονται οι δείκτες των κρουσμάτων των 7 ημερών (1-7/06) και η σύγκριση τους με την εβδομάδα (8-15/06) για 30 επιλεγμένες χώρες οι οποίες είναι χώρες προέλευσης τουριστών αλλά και τουριστικοί προορισμοί που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την χώρα μας.

Στην δεύτερη στήλη αναφέρεται η σειρά κατάταξης των επιλεγμένων χωρών σε σχέση με τις υπόλοιπες 155 χώρες. Στην τρίτη στήλη παρουσιάζονται τα ονόματα των χωρών, και στην τέταρτη στήλη αναφέρονται τα κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών σε απόλυτο αριθμό κρουσμάτων. Στην πέμπτη στήλη είναι η κατάταξη των χωρών με βάση τα εβδομαδιαία κρούσματα ανά εκατομμύριο. Στην έκτη στήλη παρουσιάζονται τα εβδομαδιαία κρούσματα ανά εκατομμύριο κατοίκους. 
Πρώτη χώρα στα εβδομαδιαία κρούσματα ανά εκατομμύριο κατοίκους την 1-7/6 ήταν η Βραζιλία με 1704 κρούσματα και ακολουθεί  η Σουηδία με 931. Στη Τρίτη θέση βρίσκεται η Τυνησία με 835, και στην τέταρτη θέση είναι οι Δανία με 815, στην πέμπτη θέση είναι η  Ολλανδία με 722 κρούσματα. Μια εβδομάδα μετά 8-15/6 τα κρούσματα αυξήθηκαν στην Βραζιλία κατά 15,48%, στην Σουηδία μειώθηκαν 71,60%, στην Τυνησία αυξήθηκαν κατά 23,22%, στην Δανία μειώθηκαν κατά 41,55%, στην Ολλανδία μειώθηκαν κατά 38,6%.
Η  χώρα μας βρισκόταν στην 7 θέση με 559 εβδομαδιαία κρούσματα ανά εκατομμύριο. Την επόμενη εβδομάδα τα κρούσματα μειώθηκαν κατά 35,38% και η χώρα βελτιώθηκε στην 12 θέση στην κατάταξη.

Πίνακας 2: Κατάταξη ανταγωνιστικών τουριστικών προορισμών  με βάση τα κρούσματα

Χώρα

κατάταξη με βάση τα κρούσματα ανα εκατομ. (8-15/06)

εβδομαδιαία κρούσματα ανα εκατομ. (8-15/6)

εβδομαδιαία μεταβολή

Τυνησία

2

1030

23,32%

Ισπανία

4

652

24,32%

Πορτογαλία

8

432

27,00%

Τουρκία

9

429

-3,43%

Ελλάδα

12

360

-35,58%

Γαλλία

14

276

-44,47%

Κύπρος

15

273

-4,65%

Κροατία

19

195

-34,35%

Ιταλία

21

168

-23,94%

Βουλγαρία

24

90

-26,96%

Ο πίνακας 2 αντλήθηκε από τον πίνακα 1 όπου παρουσιάζεται η κατάταξη ανταγωνιστικών τουριστικών προορισμών. Σε χειρότερη θέση από εμάς βρίσκετε η Τυνησία στην θέση 2 με 1.030 εβδομαδιαία κρούσματα ανά εκατομμύριο κατοίκους, η Ισπανία στην θέση 4, με 652 κρούσματα, η Πορτογαλία στην 8 θέση  με 432 κρούσματα και η Τουρκία στην 9 θέση με 429 κρούσματα.
Σε καλύτερη θέση από την χώρα μας που βρίσκεται στην 12 θέση είναι η Γαλλία  στην 14η θέση με 276 κρούσματα, η Κύπρος στην 15η θέση με 273, η Κροατία στην 19 θέση με 195, η Ιταλία στην 21η θέση με 168 και η Βουλγαρία στην 24η θέση με 90 κρούσματα τις τελευταίες επτά ημέρες ανά εκατομμύριο κατοίκους.
Οι χώρες από τις οποίες αντλούμε τουρίστες με χειρότερη κατάταξη από εμάς είναι, η Ρωσία, η Αγγλία, η Ολλανδία, και η Δανία. Οι χώρες αυτές διστάζουν να κάνουν κρατήσεις λόγω της κατάστασης στο εσωτερικό της χώρας τους αλλά και λόγω της κατάστασης της πανδημία στην χώρα μας.
Οι χώρες από τις οποίες αντλούμε τουρίστες που είναι σε καλύτερη θέση από εμάς είναι η Γαλλία 14η θέση, η Σουηδία 16η, οι ΗΠΑ 17η, η Ελβετία 18η, η Νορβηγία 20η, η Ιταλία 21η, η Αυστρία 22η, η Γερμανία 23η, η Φιλανδία 25η, η Πολωνία 26η, το Ισραήλ 28η και η Κίνα 30η. Οι χώρες αυτές θα μπορούσαν να κάνουν κρατήσεις εφόσον στο εσωτερικό τους έχουν πολύ καλύτερη κατάσταση. Η τυχόν διστακτικότητα κρατήσεων αφορά την θέση της χώρα μας.
Οι κρατήσεις και από τις δυο παραπάνω κατηγορίες χωρών θα μπορούσαν να αυξηθούν περαιτέρω καθόσον την τελευταία βδομάδα η θέση της χώρας βελτιώθηκε από την 7η στη 12η θέση. Η βελτίωση της θέσης μας (όσο μεγαλύτερη θέση τόσο καλύτερα) θα μπορέσει να γίνει με την μαζική συνέχιση των εμβολιασμών. Ειδικά οι άνθρωποι που εμπλέκονται με τον τουρισμό θα πρέπει να εμβολιαστούν άμεσα. Επίσης απαραίτητο είναι να συνεχιστεί η τήρηση των μέτρων και των υγειονομικών πρωτοκόλλων.

* Ο Γιώργος Ατσαλάκης, είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης, Εργαστήριο Ανάλυσης Δεδομένων και Πρόβλεψης

mail