Νέες τεχνολογίες ελαιοκαλλιέργειας

Χρήση νέων τεχνολογιών που αναμένεται να εξελίξουν τη μελέτη της ελαιοκαλλιέργειας υλοποιείται από το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων – ΜΑΙΧ (CIHEAM-MAICh), στο ερευνητικό έργο «Βιολογική και Συμβατική ελαιοκαλλιέργεια ποικιλίας Κορωνέικης στην Περιφέρεια Κρήτης. Μελέτη αξιολόγησης με βάση το κόστος παραγωγής».
Το έργο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Κρήτης από το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Κρήτη Πράσινη Ανάπτυξη.
Ειδικότερα:
Εγκατάσταση μετεωρολογικού σταθμού
Στις 12 Ιουνίου 2021 εγκαταστάθηκε ένας μετεωρολογικός σταθμός από μέλη του μη κερδοσκοπικού φορέα «Καιρών Κρήτες – Creta Weather», στα Κτήματα Φιλίππου του Δημήτρη Σχοινοπλοκάκη στις Λουσακιές Κισσάμου. Ο σταθμός φέρει πλήρες σετ οργάνων και έχει τη δυνατότητα αντικειμενικών καταγραφών δεδομένων που θα εξυπηρετούν τους σκοπούς του ερευνητικού έργου. Την επίβλεψη της εγκατάστασης είχε ο μετεωρολόγος κος Μανώλης Λέκκας.
Ο μετεωρολογικός σταθμός διαθέτει αυτόματη λήψη δεδομένων υψηλής ακρίβειας, πλήθους παραμέτρων όπως θερμοκρασία αέρα, σχετική υγρασία, θερμοκρασία και υγρασία εδάφους, ροή θερμότητας στο έδαφος, ολική ηλιακή και φωτοσυνθετικά ενεργή ακτινοβολία, ανεμοταχύτητα, ανεμοδιεύθυνση και βροχόπτωση. Η καταγραφή των μετεωρολογικών και μικρομετεωρολογικών στοιχείων πραγματοποιείται με χρονικό βήμα δεκαλέπτου και τα δεδομένα θα είναι ελευθέρα στην ιστοσελίδα του Creta Weather.
Σύστημα μη Επανδρωμένου Αεροσκάφους
Το Σύστημα μη Επανδρωμένου Αεροσκάφους (ΣμηΕΑ / drone) που αποκτήθηκε από το ΜΑΙΧ στα πλαίσια του έργου, χρησιμοποιήθηκε για τη συλλογή φωτογραφιών από ειδική πολυφασματική κάμερα, ικανή να καταγράφει τόσο στο ορατό, όσο και στο υπέρυθρο φάσμα, με μεγάλη χωρική λεπτομέρεια. Με αυτά τα δεδομένα μπορεί να εκτιμάται η φυσική κατάσταση μεμονωμένων δένδρων ελιάς, ο εντοπισμός συμπτωμάτων καταπόνησης στα φύλλα και η διαφοροποίηση της κατάστασης τους σε διάφορα τμήματα της κόμης, αλλά και, μαρκροπρόθεσμα, η εκτίμηση παραγωγής σε πρώιμο στάδιο.

mail