Φορολογία κληρονομιών, δωρεών – γονικών παροχών

Κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Πρόσθεση το βιβλίο «Φορολογία κληρονομιών – δωρεών – γονικών παροχών» των Γρηγόρη Κούτρα και Θάνου Αλαφογιάννη σε επιμέλεια της Φωτεινής Τιγκαράκη τ. Τμηματάρχη Κεφαλαίου του υπουργείου Οικονομικών.
Το βιβλίο διαθέτει κρίσιμες διευκρινίσεις ορισμών, διαδικασιών και τρόπου αντιμετώπισης τυχόν φορολογικών προβλημάτων. Οι πληροφορίες που περιέχει είναι συγκεντρωμένες, έτσι ώστε να μην υπάρχει σπατάλη χρόνου εύρεσης και παράθεσης των. Ένα είναι το γεγονός ότι αξίζει πάρα πολύ για αυτά που προσφέρει.
Ενδεικτικά στις σελίδες του διαθέτει κρίσιμες διευκρινίσεις και απαντάει για φοροτεχνική αντιμετώπιση αφορολογήτων δωρεών ακινήτων, χρημάτων και μετοχών, στη φοροτεχνική αντιμετώπιση μεταβιβάσεων ακινήτων σε τέκνα, στις διατάξεις φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια.
Αναλυτικότερα στο περιεχόμενό του αναφέρεται: Συγγένεια, Κληρονομική διαδοχή, Ερμηνεία διαθήκης, Δημοσίευση διαθήκης, Αποποίηση, Νόμιμη μοίρα, Κληροδοσία, Αφάνεια, Σχολάζουσα κληρονομία, Ευεργετήματα απογραφής. Κληρονομητήριο, Καταπίστευμα, Εκτελεστής διαθήκης, Περιουσία που υποβάλλεται σε φόρο, Υποκείμενο φόρου, Χρόνος γένεσης φορολογικής υποχρέωσης, Αξία απαιτήσεων, Αξία επίπλων και λοιπών κινητών, Φορολογία επικαρπίας, Φορολογία ψιλής κυριότητας, Αξία παροχών, Προσδιορισμός αξίας ακινήτων, Παραχώρηση περιουσιακών στοιχείων στο Δημόσιο, Έκπτωση χρεών, Έκπτωση βαρών, Απαλλαγές από το φόρο, Κοινός λογαριασμός (Ν.5638/1932), Απαλλαγή από το φόρο κληρονομίας λόγω απόκτησης πρώτης κατοικίας, Προθεσμίες υποβολής δηλώσεων, Αρμόδια Δ.Ο.Υ., Ανάκληση δήλωσης, Διαδικασία μετά την υποβολή της δήλωσης, Καταβολή φόρου, Παραγραφή δικαιώματος του Δημοσίου για επιβολή φόρου, Πιστοποιητικό του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ., Αποσφράγιση ή απογραφή, Υποχρεώσεις σε περίπτωση ανοίγματος χρηματοκιβωτίων – Απογραφή, Απόκτηση περιουσίας λόγω δωρεάς, Απόκτηση περιουσίας λόγω γονικής παροχής, Άτυπη δωρεά, Άτοκο δάνειο, Χρησιδάνειο, Υποκείμενο του φόρου και χρόνος φορολογίας, Συνυπολογισμός προγενέστερων δωρεών – γονικών παροχών, Υπόχρεοι σε δήλωση, Προθεσμία υποβολής δήλωσης, Περιεχόμενο των δηλώσεων φόρου δωρεών – γονικών παροχών, Τρόπος υποβολής των δηλώσεων, Διαδικασία μετά την υποβολή της δήλωσης, Παραγραφή δικαιώματος του Δημοσίου για επιβολή φόρου, Απαλλαγές από το φόρο δωρεάς, Απαλλαγή από το φόρο γονικής παροχής για απόκτηση πρώτης κατοικίας, Κατάταξη φορολογουμένων – Φορολογικές κλίμακες, Υποχρεώσεις συμβολαιογράφων και γραμματέων δικαστηρίων.

mail