Αποτελέσματα δημοπρασίας ομολόγου 1,75%

Σήμερα διενεργήθηκε επανέκδοση μέσω δημοπρασίας Ελληνικών τίτλων 1,75%, λήξεως 18 Ιουνίου 2032, ύψους 200 εκατομμυρίων Ευρώ. Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βα­σικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers). Οι συνολικές προσφορές ανήλθαν σε 1.026 εκατ. Ευρώ και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2022. 
Ακολουθούν τα αποτελέσματα της δημοπρασίας: 

Δημοπρασία Σημερινή Προηγούμενη
ΟΕΔ 1,75%, λήξεως 18 Ιουνίου 2032 14 Νοεμβρίου 2022 (ποσά σε εκ. Ευρώ) 11 Ιουλίου 2022 (ποσά σε εκ. Ευρώ)
1. Δημοπρατούμενο ποσό 200 500
2. Ύψος προσφορών 1.026 1.934
3.Συντελεστής κάλυψης(2:1) 5,13 3,87
4.Συνολικά αποδεκτό ποσό 200 500
5. Απόδοση 4,44% 3,67%
6. Τιμή Δημοπρασίας 79,35 84,3
7. Cut – off ratio 50% 96%
mail