Χαρακτηρισμός σκοπευτικών όπλων

Παρουσία του Υφυπουργού Αθλητισμού, Λευτέρη Αυγενάκη, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η εκδήλωση της Σκοπευτικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, στο Παγκρήτιο Στάδιο, για την παρουσίαση του εκσυγχρονισμένου, έπειτα από 24 χρόνια, νομοθετικού πλαισίου για τα όπλα σκοποβολής και τα σκοπευτήρια!
          Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση της 17ης Ιανουαρίου 2023 (Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη) «Χαρακτηρισμός όπλων ως σκοπευτικών – Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης αδειών κατοχής όπλων σκοποβολής και φυσιγγίων αυτών – Υποχρεώσεις αθλητικών σωματείων, υπευθύνων σκοπευτηρίων και κατόχων όπλων σκοποβολής», δόθηκαν έπειτα από 24 χρόνια λύσεις σε χρόνια προβλήματα και σημαντικά ζητήματα της κατοχής όπλων σκοποβολής.
          Ρυθμίστηκαν, μεταξύ άλλων, οι όρους χρήσης, φύλαξης και μεταφοράς τους, απλοποιήθηκαν οι διαδικασίες και προσαρμόστηκε η λειτουργία των Σκοπευτηρίων στις ανάγκες της εποχής μας.
          Στο πάνελ της παρουσίασης της ΚΥΑ, μαζί με τον Υφυπουργό Αθλητισμού, ήταν ο Πρόεδρος της ΣΚΟΕ, Θανάση Παπαγεωργίου, ο αναπληρωτής Ταμίας, Νίκος Σαμιωτάκης και οι ομοσπονδιακοί προπονητές, Γιώργος Σαλαβαντάκης και Ανταλκίδας Μαρκογιαννάκης.
          Πέραν της οικογένειας της σκοποβολής στην Κρήτη (σωματεία, μέλη, αθλητές και πρωταθλητές μας), παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος του ΕΑΚ Ηρακλείου, Λευτέρης Ζερβός, ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής των 3ων Μεσογειακών Παράκτιων Αγώνων «Ηράκλειο 2023», Νίκος Νταμπακάκης και ο Αστυνομικός Διευθυντής Ηρακλείου, Νίκος Σπυριδάκης.
          Ο πρόεδρος της ΣΚΟΕ, ο οποίος ανέλυσε τις μεγάλες αλλαγές που επιφέρει η νέα ΚΥΑ, εξήρε τη συνεργασία με τον Υφυπουργό Αθλητισμού, Λευτέρη Αυγενάκη, τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Παναγιώτη Θεοδωρικάκο, τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, Λευτέρη Οικονόμου, καθώς και την αρμόδια Υπηρεσία της Κρατικής Ασφάλειας, ευχαριστώντας για τις ενέργειές τους, ώστε η ελληνική σκοποβολή να αποκτήσει σύγχρονο πλαίσιο λειτουργίας.
            Ειδικότερα η νέα ΚΥΑ ρυθμίζει τα εξής:
• Επικαιροποιείται και διευρύνεται ο κατάλογος των όπλων, που αδειοδοτούνται ως όπλα σκοποβολής.
• Επιτρέπεται άνευ αδείας η αγορά και κατοχή αεροβόλων όπλων και βαλλιστρίδων σκοποβολής  από κηδεμόνα ανήλικου αθλητή ή συγγενή εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και 2ου βαθμού, ο οποίος φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για τη φύλαξη και μεταφορά τους από και προς το σκοπευτήριο.
• Δεν απαιτείται πλέον άδεια για την κατοχή σκοπευτικών βοηθημάτων, τα οποία δύνανται να χρησιμοποιούνται σε όλα τα νομίμως κατεχόμενα όπλα.
• Δεν απαιτείται πλέον άδεια κατοχής βαλλιστρίδων σκοποβολής για τους αθλητές σκοποβολής, εφόσον επιτρέπονται από τους κανονισμούς του αθλήματος και αποτελούν αναπόσπαστο αθλητικό εξοπλισμό των αθλουμένων στο άθλημα της σκοποβολής με βαλλιστρίδα.
• Διευρύνεται ο αριθμός των ραβδωτών όπλων, που δύναται να κατέχει κάθε αθλητής από πέντε (5) σε οκτώ (8).
• Περιορίζεται η γραφειοκρατία:
– οι χορηγηθείσες άδειες κατοχής όπλων ισχύουν πλέον για πέντε (5) αντί των τριών (3), που ίσχυε ως τώρα,
– οι άδειες θεωρούνται ανά δώδεκα (12) μήνες, αντί έξι (6) που ίσχυε ως τώρα.
• Επικαιροποιείται σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανόνες το πλαίσιο αγοράς και κατοχής εξαρτημάτων  και ανταλλακτικών μερών των όπλων σκοποβολής:
– μέχρι σήμερα απαιτούνταν άδεια για τα πάντα, 
– τώρα πλέον απαιτείται άδεια μόνο για την αγορά και κατοχή κλείστρου, κάννης και βάσης, που φέρουν σειριακό αριθμό.  
• Αυξάνεται η ποσότητα φυσιγγίων που επιτρέπεται να κατέχουν οι σκοπευτές από πεντακόσια (500) σε χίλια (1.000) ανά κατεχόμενο όπλο, με ανώτατο όριο τις 3.500 φυσίγγια.  
• Εισάγεται νέα πρόβλεψη για τους αθλητές μέλη Εθνικής ή Προεθνικής ομάδας, στους οποίους η ΣΚΟΕ δύναται να χορηγεί  επιπλέον των ανωτέρω για προπονήσεις και αγώνες έως 2.000 φυσίγγια ανά κατεχόμενο όπλο, με ανώτατο όριο τις 5.000 φυσίγγια.  
• Επίσης, σε εξαιρετικά διακριθέντες αθλητές (Ολυμπιονίκες, Παγκόσμιους ή Πανευρωπαϊκούς πρωταθλητές) η ΣΚΟΕ μπορεί να χορηγεί επιπλέον μέχρι 10.000 φυσίγγια.
• Για πρώτη φορά εισήχθη στην ελληνική έννομη τάξη η εισαγωγή-εξαγωγή και μεταφορά όπλων, φυσιγγίων και παρελκόμενων σκοποβολής από χορηγούς-εκθέτες για διαφημιστικούς σκοπούς και επίδειξη.
• Επιτρέπεται στα αθλητικά σωματεία να διαθέτουν όπλα και φυσίγγια σε σκοπευτές άλλων σωματείων για προπονήσεις και αγώνες, κάτι που στο παρελθόν απαγορευόταν ρητά.
• Γίνεται πρώτη φορά πρόβλεψη για τον σκοπευτικό τουρισμό και πλέον αλλοδαποί σκοπευτές, που έρχονται στη χώρα μας για τουρισμό ή αναψυχή, δύνανται να ασκούνται σε δημόσια ή σωματειακά σκοπευτήρια με τα όπλα τους, ή αυτά που τους διαθέτουν τα αθλητικά σωματεία.
• Εισάγεται η έννοια του προσωρινού δελτίου αθλητικής ιδιότητας 48 ωρών, το οποίο χορηγείται σε υποψήφιους αθλητές σκοποβολής για την είσοδό τους σε αθλητικές σκοπευτικές εγκαταστάσεις, προς τον σκοπό εξοικείωσης με τα αγωνίσματα της σκοποβολής.
            Αναλυτικά ολόκληρο το ΦΕΚ με την ΚΥΑ

mail