Υποβολή δηλώσεων Ε9

Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, για την υποβολή δηλώσεων Ε9 του έτους 2024, και αφορά  όσους έχουν μεταβολές της περιουσιακής τους κατάσταση από 1.1.2023.
          Μέσω αυτής της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, τα Φυσικά Πρόσωπα μπορούν να υποβάλλουν:
• Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) διαρκούς ενημέρωσης.
• Αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 για τα έτη 2010 και μετά. 
          Επίσης, δίνεται η δυνατότητα:
• Εκτύπωσης ατομικού εκκαθαριστικού σημειώματος Φ.Α.Π. για τα έτη 2010 έως 2013 και πράξης Διοικητικού/Διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ΕΝ.Φ.Ι.Α για τα έτη 2014 και μετά, εφόσον έχουν εκδοθεί.
• Έκδοσης Πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. (άρθρο 54Α του Ν. 4174/2013) στο τρέχον έτος.
          Παράλληλα όσοι είχαν αλλαγές στην περιουσιακή τους εικόνα το 2022 θα πρέπει να τις δηλώσουν έως τις 31 Μαρτίου 2023 καθώς με βάση τα στοιχεία αυτά θα υπολογιστεί ο νέος λογαριασμός του ΕΝΦΙΑ, τα εκκαθαριστικά του οποίου εκτιμάται ότι θα αναρτηθούν στο τέλος Απρίλιου ή αρχές Μαΐου.

mail