ΣΣΕ Βιομηχανίας – Βιοτεχνίας Ζαχαρωδών

[χρόνος ανάγνωσης 23 δευτερόλεπτα]

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) υπέγραψε με την Ένωση Βιομηχανιών Βιοτεχνιών Ζαχαρωδών Ελλάδος (ΕΒΒΖΕ) και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμό – Τουρισμό (ΠΟΕΕΤ), την Παρασκευή 28 Απριλίου 2023, τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας της Βιομηχανίας και Βιοτεχνίας Ζαχαρωδών.
            Η σύμβαση, με έναρξη ισχύος από 1η Ιανουαρίου 2023, καλύπτει το προσωπικό που απασχολείται στις βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις ζαχαρωδών προϊόντων όλης της χώρας, οι οποίες είναι μέλη του ΣΕΒ και της ΕΒΒΖΕ.
            Ειδικότερα, η σύμβαση προβλέπει από τον Μάιο του 2023 σωρευτική αύξηση 5% μέχρι το τέλος του 2025, για όλες τις κατηγορίες εργαζομένων.

            Διαβάστε το πλήρες κείμενο της σύμβασης

mail