Δελτίο συναλλάγματος 17-5-2023

ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΓΟΡΑ FIXING ΠΩΛΗΣΗ
USD 1,10714 1,08810 1,07450
JPY 150,47808 147,89000 146,04138
DKK 7,57712 7,44680 7,35372
GBP 0,88459 0,86938 0,85851
SEK 11,47384 11,27650 11,13554
CHF 0,99023 0,97320 0,96104
NOK 11,81623 11,61300 11,46784
AUD 1,65924 1,63070 1,61032
CAD 1,49084 1,46520 1,44689

Το δελτίο τιμών ισχύει για συναλλαγές μέχρι του ποσού των 10.000 ευρώ.
*Η μέση τιμή (FIXING) εμφανίζεται για λόγους πληροφόρησης.

Πηγή Τράπεζα Χανίων

mail