Λειτουργία Γραφείων Ταυτοτήτων & Διαβατηρίων

[χρόνος ανάγνωσης 45 δευτερόλεπτα]

Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, ενόψει των επικείμενων Βουλευτικών Εκλογών, αποφάσισε τα Γραφεία Ταυτοτήτων και τα Γραφεία Διαβατηρίων των αστυνομικών Υπηρεσιών, σε όλη τη χώρα, να λειτουργήσουν, πέραν του καθορισμένου ωραρίου λειτουργίας τους, ως ακολούθως:  
            ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ
• Σάββατο, 20 Μαΐου 2023, κατά τις ώρες 08.00 έως 20.00  
• Κυριακή, 21 Μαΐου 2023, κατά τις ώρες 07.00 έως 19.00  
            ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΩΝ
            (για την παράδοση διαβατηρίων που δεν έχουν παραληφθεί από τους δικαιούχους)
• Σάββατο, 20 Μαΐου 2023, κατά τις ώρες 08.00 έως 15.00  
• Κυριακή, 21 Μαΐου 2023, κατά τις ώρες 07.00 έως 19.00  
           
Επισημαίνεται ότι σε περιπτώσεις αρχικής έκδοσης – αντικατάστασης,  δελτίων ταυτότητας, αυτό θα εκδίδεται άμεσα, ακόμα και την ημέρα της ψηφοφορίας, εφόσον προσκομισθούν αυτοπροσώπως από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.  
           
Περισσότερες πληροφορίες για τα δικαιολογητικά και διευκρινιστικές λεπτομέρειες σχετικά με την έκδοση Δελτίων Ταυτότητας, από τα Γραφεία Ταυτοτήτων, μπορούν οι πολίτες να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας www.hellenicpolice.gr / Οδηγός του Πολίτη – Δικαιολογητικά.  
           
Στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας επίσης είναι δυνατή η αναζήτηση των στοιχείων επικοινωνίας των κατά τόπους Γραφείων Ταυτοτήτων των Υπηρεσιών Ασφαλείας της Ελληνικής Αστυνομίας.

mail