Έναρξη προεκλογικής περιόδου

[χρόνος ανάγνωσης 29 δευτερόλεπτα]

Την Δευτέρα 29 Μαΐου 2023, θυροκολλήθηκε το Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ) διάλυσης της Βουλής και προκήρυξης νέων εθνικών εκλογών στις 25 Ιουνίου 2023.
Συγκεκριμένα θυροκολλήθηκε από τον Φρούραρχο της Βουλής, κ. Φώτιο Ντουίτση, την Δευτέρα, στις 16.00, το υπ. αριθμόν 71 Προεδρικό Διάταγμα, με το οποίο αποφασίζεται η διάλυση της Βουλής της ΙΘ΄ Περιόδου Προεδρευόμενης Δημοκρατίας, η προκήρυξη βουλευτικών εκλογών και η σύγκληση της νέας Βουλής.
            Στο Προεδρικό Διάταγμα αναφέρεται: «Διαλύουμε τη Βουλή της ΙΘ΄ Περιόδου Προεδρευόμενης Δημοκρατίας, καλούμε τους εκλογείς για την εκλογή Βουλευτών την 25η Ιουνίου 2023, ημέρα Κυριακή και συγκαλούμε τη Βουλή που θα προκύψει από τις εκλογές την 3η Ιουλίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00».
            Το Π.Δ. υπογράφουν η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Κατερίνα Σακελλαροπούλου και ο υπηρεσιακός Πρωθυπουργός, κ. Ιωάννης Σαρμάς.

mail