Περιβάλλον για την ποιότητα ζωής που μας αξίζει και όχι θυσία στο βωμό του κέρδους

[χρόνος ανάγνωσης 5 λεπτά]

του Νίκου Ασπράγκαθου

Το περιβάλλον και η κλιματική αλλαγή αναδεικνύονται σε ζητήματα πρώτης προτεραιότητας για την ποιότητα ζωής του λαού και την επιβίωση των μελλοντικών γενεών. Η Δημοτική Αρχή της Πάτρας παίρνει μέτρα, κάνει πράξεις για την προστασία του περιβάλλοντος και παράλληλα αναδεικνύει τους πραγματικούς ενόχους για την υποβάθμισή του. Στο κοινωνικό μας σύστημα, η φύση αποτελεί έναν κερδοφόρο τομέα των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, είτε ως δεξαμενή υπεράντλησης πρώτων υλών, είτε απόρριψης των αποβλήτων τους, με τεράστιες επιπτώσεις στο περιβάλλον.  Επειδή το θέμα έχει πολλές πλευρές, θα περιοριστούμε μόνο στις επιπτώσεις από τη διαχείριση της ενέργειας, όσον αφορά στις πηγές, την παραγωγή και την κατανάλωση. Η βασική κατεύθυνση της ΕΕ και των κυβερνήσεων είναι η ενεργειακή μετάβαση και η πράσινη ανάπτυξη με εργαλεία την αρχή ο «ρυπαίνων πληρώνει» και το «εμπόριο ρύπων».
          Αν η επιχείρηση κερδίζει περισσότερα από ότι πληρώνει, συνεχίζει να ρυπαίνει. Βιομηχανίες που εκπέμπουν αέρια θερμοκηπίου χαμηλότερα από το πλαφόν, μπορούν να πωλούν «δικαιώματα ρύπανσης», αποκτώντας πρόσθετα κέρδη. Επιχειρηματικοί όμιλοι με ενεργοβόρες εγκαταστάσεις μπορούν να αγοράσουν το «περίσσευμα» αποκτώντας το «δικαίωμα» να ρυπαίνουν. Τον λογαριασμό πληρώνουν τα λαϊκά νοικοκυριά, στα οποία οι όμιλοι μετακυλούν το κόστος. Αυτός ο μηχανισμός επικερδούς αγοραπωλησίας της ρύπανσης δεν προστατεύει, αλλά αποδεδειγμένα έχει εντείνει την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, όπως έχει αποδειχθεί στην πράξη. Από επίσημους φορείς και κυβερνήσεις αναγνωρίζεται ότι η αγοροπωλησία ρύπων επιφέρει περισσότερα κέρδη από την παραγωγή και πώληση εμπορευμάτων για πολλές μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά και έσοδα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις κυβερνήσεις των κρατών. Το περιβάλλον και η κλιματική αλλαγή δεν μπορεί να παίζονται στο χρηματιστήριο!
          Τόσο η ενεργειακή μετάβαση, όσο και η πράσινη ανάπτυξη, αποδεικνύονται πεδίο λαμπρό για κερδοφόρες επενδύσεις συσσωρευμένων κεφαλαίων, με δισεκατομμύρια επιδοτήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης που θα πληρώσει ο λαός, ενώ λένε τη μισή αλήθεια για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Το φυσικό αέριο, είναι μεν περιβαλλοντικά πιο φιλικό από τα υπόλοιπα ορυκτά καύσιμα, αλλά όταν διαφύγει στην ατμόσφαιρα επιβαρύνει το φαινόμενο του θερμοκηπίου, πολλές φορές περισσότερο από ότι το διοξείδιο του άνθρακα.
          Στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) οι όμιλοι έχουν εξασφαλίσει εγγυημένη τιμή (κέρδος), όμως πέρα από τις άμεσες επιπτώσεις σε γεωργία, κτηνοτροφία και οικοσύστημα, η ανάγκη για αποθήκευση της ενέργειας πολλαπλασιάζει τις επιπτώσεις στο περιβάλλον, γιατί απαιτούνται τεράστιες εγκαταστάσεις και επενδύσεις σε μπαταρίες. Το ίδιο και η ηλεκτροκίνηση, που θα μας υποχρεώσουν να αγοράσουμε πανάκριβα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Για την παραγωγή μπαταριών απαιτούνται υλικά, των οποίων η εξόρυξη απαιτεί ενέργεια, που μπορεί να υπερβαίνει και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τα λιγνιτικά εργοστάσια και τα αυτοκίνητα εσωτερικής καύσης. Θα πρέπει δε, να συνυπολογίσουμε και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την απόσυρση των δισεκατομμυρίων αυτοκινήτων και των μπαταριών που έχουν ορισμένη διάρκεια ζωής.
          Τεράστια είναι και η περιβαλλοντική καταστροφή με τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους, που την πληρώνουν οι λαοί με θύματα, προσφυγιά, καταστροφές υποδομών και ανυπολόγιστες δαπάνες για τα συμφέροντα των μονοπωλίων. Όλα αυτά είναι έξω από την ατζέντα των κυρίαρχων κύκλων, για να προωθείται ανενόχλητα η κερδοφορία τους.
          Η Δημοτική Αρχή της Πάτρας εφαρμόζει στην πράξη ένα πολύπλευρο σχεδιασμό για την προστασία του περιβάλλοντος, καινοτομώντας  σε πολλές πλευρές και δεν περιορίζεται σε μνημόνια, ωραίες εκθέσεις, και δίκτυα που δοξολογούν την «πράσινη ανάπτυξη», ούτε σε ταξίδια για «καλές πρακτικές». Όπως αναφέρθηκε στην αρχή, θα μείνουμε μόνο στην ενέργεια. Εξοικονομούμε  φυσικούς πόρους με τηλεχειρισμό του δικτύου ύδρευσης της ΔΕΥΑΠ, την ηλεκτρονική Διαχείριση Δημοτικού Φωτισμού και των ενεργειακών καταναλώσεων σε κτίρια, καθώς και την ενεργειακή αναβάθμιση σχολείων, με σκοπό μεταξύ άλλων την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση της ρύπανσης. Με την αντικατάσταση 57.250 συμβατικών φωτιστικών σωμάτων και λαμπτήρων με τεχνολογίας LED σε σχολεία και 9.500 στον οδοφωτισμό, από τους εργαζόμενους του Δήμου, χωρίς εργολάβους, έχει περιοριστεί κατά περίπου 40% η κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, πράγμα που συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος. Με τον εκσυγχρονισμό του στόλου των οχημάτων και μηχανημάτων, με νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και την ψηφιακή εφαρμογή για τη διαχείριση του στόλου περιορίζεται η ατμοσφαιρική ρύπανση. Έχει αναπτυχθεί δίκτυο «έξυπνων» αισθητήρων για την μέτρηση της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος πόλης, που θα επεκταθεί.
          Είμαστε ο μόνος Δήμος που παρέχει δωρεάν παρόδια ελεγχόμενη στάθμευση και πάρκινγκ στις εισόδους της πόλης, καθώς και μεταφορά από και προς το κέντρο. Με την εγκατάσταση των αισθητήρων στάθμευσης, τις πληροφοριακές πινακίδες και την εφαρμογή στο κινητό για τον εντοπισμό ελευθέρων θέσεων περιορίζεται η κατανάλωση καυσίμων.
Διεκδικούμε δημόσιο σύστημα συνδυασμένων αστικών μετακινήσεων με φθηνό εισιτήριο, που να εξυπηρετεί τους κατοίκους όλου του Δήμου, με ψηφιακό σύστημα ενημέρωσης επιβατών και πινακίδες με ενδείξεις χρόνου άφιξης σε όλες τις στάσεις, για να περιορίσουμε την αυτοκίνηση ώστε να μειωθεί το περιβαλλοντικό αποτύπωμα στην πόλη.
Αναδείξαμε το θέμα και αποτράπηκε μέχρι τώρα η εγκατάσταση δεξαμενών Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου, για ναυτιλιακή χρήση στο λιμάνι, μιας  βόμβας μεγατόνων μέσα σε κατοικημένες περιοχές. Διεκδικούμε τη μεταφορά φθηνού φυσικού αερίου με αγωγό και στην Πάτρα.
          Αποκαλύπτουμε τους πραγματικούς ενόχους για την επιβάρυνση του περιβάλλοντος και την κλιματική αλλαγή, που είναι η πολιτική εμπορευματοποίησης της ΕΕ και όλων των κυβερνήσεων. Το λαϊκό κίνημα με τους αγώνες του, μπορεί να βάλει φρένο στα σχέδιά τους, με προοπτική να ανοίξει ο δρόμος για ριζικές αλλαγές και στην προστασία του περιβάλλοντος.

Ο Νίκος Ασπράγκαθος είναι Αντιδημάρχος Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Προγραμματισμού του Δήμου Πατρέων.

mail