Αποτελέσματα δημοπρασίας εντόκων 52 εβδομάδων

[χρόνος ανάγνωσης 39 δευτερόλεπτα]

Την Τετάρτη 7 Ιουνίου 2023, διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 52 εβδομάδων, ύψους 1.000 εκατομμυρίων ευρώ. Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 3,84%.
Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1.510 εκατομμυρίων ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,51 φορές.
Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 9 Ιουνίου 2023.
Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ.
Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 8 Ιουνίου 2023, στις 12μ.μ.
Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

Δημοπρασία Σημερινή Προηγούμενη
Έντοκα Γραμμάτια διάρκειας 52 εβδομάδων 7 Ιουνίου 2023 (ποσά σε εκ. Ευρώ) 8 Μαρτίου 2023 (ποσά σε εκ. Ευρώ)
1. Δημοπρατούμενο ποσό 1.000 625
2. Ύψος προσφορών 1.510 1.195
3.Συντελεστής κάλυψης(2:1) 1,51 1,91
4.Συνολικά αποδεκτό ποσό 1.300 812,5
5. Απόδοση 3,84% 3,75%
6. Τιμή Δημοπρασίας 96,260 96,346
7. Cut – off ratio 11% 48%
mail