Ημιυπόγειοι Έξυπνοι Κάδοι Ανακύκλωσης

[χρόνος ανάγνωσης 53 δευτερόλεπτα]

Μετά το Πρόγραμμα του κίτρινου κάδου (ανακύκλωση έντυπου χαρτιού) ο Δήμος Πατρέων συνεχίζει το πρόγραμμα διαλογής στην πηγή με τους νέους ημιυπόγειους «έξυπνους» κάδους ανακύκλωσης, αναβαθμίζοντας αισθητικά και λειτουργικά την πόλη.
            Η «Διαλογή στην Πηγή» είναι ο διαχωρισμός διακριτών κατηγοριών απορριμμάτων στο σημείο της παραγωγής τους (στο σπίτι, στη δουλειά, στα καταστήματα, στα εμπορικά κέντρα κ.λπ.), με σκοπό τη ξεχωριστή συλλογή και ανακύκλωσή τους. Απαιτεί δηλαδή την εμπλοκή του καθενός μας στη διαλογή των υλικών σε όποιο σημείο αυτά παράγονται, με στόχο να έχουμε αποδοτική ανακύκλωσή τους. Το πρόγραμμα των ημιυπόγειων έξυπνων κάδων αρχίζει από την περιοχή του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου με στόχο να επεκταθεί σε όλη την πόλη.
            23 Ημιυπόγειοι «Έξυπνοι Κάδοι Ανακύκλωσης»:
• Μεγάλης χωρητικότητας (κάθε ένας αντιστοιχεί σε 4 κάδους ανακύκλωσης).
• Με ξεχωριστές θέσεις για: χαρτί – χαρτόνι, πλαστικό, μέταλλο με αισθητήρες που «ενημερώνουν» την υπηρεσία καθαριότητας για το πότε χρειάζονται άδειασμα. 
• Το άδειασμα των κάδων γίνεται με γερανοφόρο απορριμματοφόρο. Ευκολότερη διαχείριση της αποκομιδής και μείωση του θορύβου.
• Λιγότερα δρομολόγια απορριμματοφόρων και επομένως ελάφρυνση του κυκλοφοριακού, οικονομία καυσίμων και μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων. 
• Επιτυγχάνεται καλύτερη ποιότητα ανακύκλωσης με την ανάκτηση καθαρών ανακυκλώσιμων υλικών.   
• Περιορίζεται  ο όγκος των απορριμμάτων, χρειάζεται λιγότερη γη για υγειονομική ταφή και μειώνεται το τέλος ταφής των απορριμμάτων. 
• Εξοικονομούνται πολύτιμες πρώτες ύλες και ενέργεια. 
• Μειώνεται η ρύπανση που δημιουργείται κατά τη διαδικασία επεξεργασίας και παραγωγής νέων προϊόντων. 
• Περιορίζεται το μεγάλο κόστος διαλογής. 

mail