Μάθε που ψηφίζεις την 25η Ιουνίου

[χρόνος ανάγνωσης 29 δευτερόλεπτα]

Όλοι οι πολίτες Έλληνες και Ευρωπαίοι, που έχετε δικαίωμα να ασκήσουν το εκλογικό σας δικαίωμα, για τις βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιουνίου 2023 μπορούν να ενημερώνονται για τον τόπο και το εκλογικό κέντρο που ψηφίζουν.
            Μπαίνοντας στο στην ψηφιακή υπηρεσία του υπουργείου Εσωτερικών, «Μάθε που ψηφίζεις», θα χρειαστεί να συμπληρώσουν: 
• Είτε τα προσωπικά σας στοιχεία (επώνυμο, όνομα, όνομα πατέρα και μητέρας, έτος γέννησης). 
• Είτε μόνο τα πεδία του ειδικού εκλογικού αριθμού και το επώνυμο σας. 
            Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το ΠΔ 26/2012, οι εκλογικοί κατάλογοι συντάσσονται με ευθύνη των Δήμων και αντλούνται από το τηρούμενο σε αυτούς δημοτολόγιο. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποιο λάθος, οι ψηφοφόροι μπορούν να επικοινωνήσουν για τη διόρθωσή με τον Δήμο, στο δημοτολόγιο του οποίου είναι εγγεγραμμένοι.

mail