Νέα αύξηση επιτοκίων

[χρόνος ανάγνωσης 26 δευτερόλεπτα]

Σε νέα αύξηση των επιτοκίων προχώρησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), αυξάνοντας τα τρία βασικά επιτόκια της ΕΚΤ κατά 25 μονάδες βάσης. Κατά συνέπεια, το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης καθώς και τα επιτόκια της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης και της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων θα αυξηθούν σε 4,00%, 4,25% και 3,50% αντιστοίχως, με ισχύ από τις 21 Ιουνίου 2023.
Συνέπεια και λόγω των προηγούμενων αυξήσεων των επιτοκίων, το κόστος δανεισμού έχει αυξηθεί απότομα και ο ρυθμός μεταβολής των δανείων επιβραδύνεται, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα χρηματοδότησης των επιχειρήσεων.
Επίσης πρέπει να σημειωθεί ότι οι αποφάσεις της ΕΚΤ με τις συνεχείς αυξήσεις των επιτοκίων, αυτές μεταφέρονται δυναμικά στις συνθήκες χρηματοδότησης και ασκούν σταδιακή επίδραση σε όλους τους τομείς της οικονομίας.

mail