Χρήση STEAM στην Εκπαίδευση

[χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτό και 48 δευτ.]

Το Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικότητας και Σχεδιασμού Αλληλεπίδρασης του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Πάτρα, συμμετέχει με υπεύθυνο Καθηγητή τον κ. Σπύρος Συρμακέση στο έργο STEAM-Active που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. 
            Η τεχνολογική εξέλιξη δημιουργεί την ανάγκη για καινοτομία στις επιχειρήσεις. Αυτό απαιτεί ένα εργατικό δυναμικό με ένα ποικίλο σύνολο δεξιοτήτων: τεχνικές, επαγγελματικές, προσωπικές, διαπροσωπικές και διαπολιτισμικές. Έτσι, ο αντίκτυπος της ψηφιοποίησης επιταχύνει αυτή τη διαδικασία, οπότε ο τρόπος με τον οποίο οι μαθητές μαθαίνουν και πώς διαχειρίζονται τις γνώσεις τους, όχι μόνο αυτό που μαθαίνουν, είναι όλο και πιο κρίσιμο. Η εκπαίδευση πρέπει να παράγει ουσιαστική μάθηση, αναπτύσσοντας ικανότητες που επιτρέπουν στους φοιτητές να εσωτερικεύσουν τα απαραίτητα εργαλεία μάθησης και να τους προετοιμάσουν για να ανταποκριθούν στις ανάγκες της αγοράς. 
            Όλα αυτά τα προβλήματα θα πρέπει να αντιμετωπιστούν από την εκπαίδευση μηχανικών με το σχεδιασμό έργων που δίνουν έμφαση σε διαφορετικές ικανότητες, προωθούν την ίση συμμετοχή και αυξάνουν την εμπιστοσύνη των γυναικών στον επαγγελματικό ρόλο.  
            Το έργο στοχεύει στο σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός συνόλου παρεμβάσεων STEAM (science, technology, engineering, arts and mathematics) για φοιτητές σε τμήματα μηχανικών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, με βάση ένα ομοιογενές μεθοδολογικό πλαίσιο, ώστε να είναι πιο έτοιμοι να ανταποκριθούν στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, που θα απαιτήσουν όχι μόνο να έχουν τις κατάλληλες ειδικές δεξιότητες αλλά και τη νοοτροπία να διαχειρίζονται τις γνώσεις και τις ικανότητες μέσω μιας ολοκληρωμένης στάσης επίλυσης προβλημάτων. 
            Παράλληλα στοχεύει στη βελτίωση των γνώσεων και της εμπειρίας των καθηγητών σε τμήματα μηχανικών  χρησιμοποιώντας καινοτόμες εκπαιδευτικές μεθοδολογίες όπως το STEAM και στην καλύτερη απόδοση των μαθητών σε κοινωνικά θέματα που σχετίζονται με τη μηχανική, προωθώντας την ικανότητά τους να ενσωματώνουν διαφορετικούς κλάδους στην επίλυση ενός προβλήματος καθώς και να σκέφτονται τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που έχουν οι ενέργειές τους. Εκτός αυτού, θέλει να συμβάλει στην καταπολέμηση της ανισότητας των φύλων μεταξύ των φοιτητών και στην αύξηση της συμμετοχής των γυναικών σε φοιτητές μηχανικής και θέσεις εργασίας.
            Μέσω της συνεργασίας μεταξύ διαφόρων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων, όλα με ειδική εμπειρία και ενδιαφέρον για το STEAM, το έργο επιτρέπει τον εντοπισμό κοινών προβλημάτων μεταξύ των Ευρωπαίων εκπαιδευτικών και φοιτητών, καθώς και παγκόσμιων κοινωνικο-επιστημονικών-τεχνολογικών ζητημάτων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη παρεμβάσεων STEAM. 
            Επιπλέον, αυτό το έργο θα βοηθήσει στην ανάπτυξη τεχνολογιών STEAM, έτσι ώστε κάθε πανεπιστήμιο που εκπαιδεύει μηχανικούς να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει το υλικό που θα δημιουργηθεί και, έτσι, θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσει όλα αυτά τα θέματα που αναφέρονται στο δικό του πανεπιστήμιο. 
            Το έργο STEAM-Active προσδοκά να επιτύχει ένα διεθνές μεθοδολογικό πλαίσιο για την προώθηση της εκπαίδευσης των μηχανικών, με στόχο την ενημέρωση και τον συντονισμό των εθνικών προγραμμάτων και, ειδικότερα, την εξάλειψη των στερεοτύπων του φύλου σε τεχνολογίες STEΑM προωθώντας τη συμμετοχή των γυναικών στη μηχανική. 
            Σε λίγες μέρες ολοκληρώνονται τα πρώτα περιγράμματα μαθημάτων σε διαφορετικά αντικείμενα των μηχανικών με τη χρήση STEAM και τα αποτελέσματα θα είναι ελεύθερα προς χρήση σε όλα τα πανεπιστήμια. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο https://steam-active.pixel-online.org/index.php

mail