Δελτίο συναλλάγματος 19-6-2023

ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΓΟΡΑ FIXING ΠΩΛΗΣΗ
USD 1,11579 1,09660 1,08289
JPY 157,35638 154,65000 152,71688
DKK 7,58088 7,45050 7,35737
GBP 0,86923 0,85428 0,84360
SEK 11,79537 11,59250 11,44759
CHF 0,99410 0,97700 0,96479
NOK 11,71855 11,51700 11,37304
AUD 1,62200 1,59410 1,57417
CAD 1,47538 1,45000 1,43188

Το δελτίο τιμών ισχύει για συναλλαγές μέχρι του ποσού των 10.000 ευρώ.
*Η μέση τιμή (FIXING) εμφανίζεται για λόγους πληροφόρησης.

Πηγή Τράπεζα Χανίων

mail