Προτεραιότητες πράσινης & ψηφιακής μετάβασης

[χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά]

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς – ΕΒΕΠ, καταθέτει 7 προτεραιότητες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που θα επιτρέψουν στο ελληνικό επιχειρείν να οδηγηθεί με επιτυχία στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση.
Η μεγάλη πλειοψηφία των εταιρειών στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη, με ποσοστό 93% έχει λιγότερους από 10 υπαλλήλους. Σε αυτές τις πολύ μικρές εταιρείες, ο ιδιοκτήτης εργάζεται δίπλα-δίπλα με τους υπαλλήλους του, παρέχοντας είτε προϊόντα, είτε υπηρεσίες στους πελάτες του. Επιπλέον, ο επιχειρηματίας, για να μπορεί να διαχειρίζεται την εταιρεία του, ενημερώνεται για τη νέα νομοθεσία και τις εξελίξεις, τις εφαρμόζει και αναλαμβάνει όλα τα διοικητικά καθήκοντα. Όλα αυτά συμβαίνουν τόσο κατά την διάρκεια του ωραρίου κάθε εργάσιμης ημέρας, όσο και μετά τη λειτουργία της επιχείρησης, τα βράδια και τα Σαββατοκύριακα, με την συνδρομή της οικογένειας του.
            Αξίζει να σημειωθεί ότι το Επιμελητήριο μελέτησε τις θέσεις όλων των θεσμικών εκπροσώπων της Ένωσης των Ευρωπαίων ΜμΕ και υιοθέτησε τη πρόσφατη συμφωνία στη Γενική Συνέλευση της Στοκχόλμης. Οι επτά προτεραιότητες πολιτικής και οικονομικής προσέγγισης για τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 
1. Οι ΜμΕ ευδοκιμούν σε ένα φιλικό επιχειρηματικό περιβάλλον με ένα ρυθμιστικό πλαίσιο ολιστικής προσέγγισης. 
2. Οι ΜμΕ ζητούν να διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα και να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους. 
3. Οι ΜμΕ αναζητούν εξειδικευμένο προσωπικό με τις απαραίτητες δεξιότητες για την ψηφιακή και πράσινη μετάβασή τους. 
4. Οι ΜμΕ απαιτούν ευκολότερη πρόσβαση σε ευρωπαϊκούς οικονομικούς πόρους και τραπεζική χρηματοδότηση. 
5. Οι ΜμΕ πρέπει να είναι σε θέση, σε μεγάλο βαθμό να χρηματοδοτούν την καινοτομία και τις επενδύσεις τους. 
6. Οι ΜμΕ απαιτούν δίκαιη πρόσβαση στις αγορές χωρίς εμπόδια και περιορισμούς εντός και εκτός Ευρώπης. 
7. Οι ΜμΕ θέλουν ένα σταθερό οικονομικό περιβάλλον που θα μειώνει φόρους και εισφορές για να αυξάνει τον κύκλο εργασιών και τις θέσεις απασχόλησης.
            Ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., Βασίλης Κορκίδης, δήλωσε: «Από τις επτά βασικές προτεραιότητες, μπορούμε να διαπιστώσουμε πως μια αποτελεσματική πολιτική για τις μικρομεσαίες του εμπορίου της μεταποίησης και των υπηρεσιών είναι κοινή σε Ελλάδα και ΕΕ. Απαιτείται, λοιπόν, μια ολιστική προσέγγιση που λαμβάνει πλήρως υπόψη όλες τις πτυχές της πολιτικής και τον αντίκτυπο των κανόνων της ΕΕ. Αυτή η πολιτική θα πρέπει να απευθύνεται σε όλες τις ΜμΕ και να σέβεται την ποικιλομορφία τους, όσον αφορά στο μέγεθος και τα χαρακτηριστικά των πολύ μικρών και μικρών, τον τομέα των αυτοαπασχολούμενων, των ελεύθερων επαγγελματιών και, βεβαίως, τη θέση όλων στην αλυσίδα αξίας. Αυτή η εθνική και ευρωπαϊκή πολιτική θα πρέπει, επίσης, να καλύπτει ολόκληρο τον κύκλο ζωής μιας ΜμΕ από τη δημιουργία, την ανάπτυξη, έως τη μεταβίβαση ή την δεύτερη ευκαιρία. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, καθώς και η δημόσια διοίκηση, θα πρέπει να προωθούν ένα επιχειρηματικό περιβάλλον φιλικό προς τις επιχειρήσεις. Η διοίκηση θα πρέπει να είναι προσανατολισμένη στις υπηρεσίες και να χρησιμοποιεί ψηφιακά εργαλεία για να κάνει τις διαδικασίες απλούστερες, ταχύτερες και φθηνότερες. Οι ΜμΕ της χώρας, είμαστε έτοιμοι για τη μετάβασή μας στην επόμενη μέρα. Μπορούμε σίγουρα να τα καταφέρουμε και θέλουμε να είμαστε στις άμεσες προτεραιότητες της ελληνικής κυβέρνησης. Τέλος, ευχαριστούμε ιδιαιτέρως το επίτιμο μέλος μας, Χρήστο Σταϊκούρα, για την εξαιρετική συζήτηση που είχαμε σε γεύμα εργασίας και ελπίζουμε ο Πρωθυπουργός να τον επιλέξει την επόμενη των εκλογών να συνεχίσει το επιτυχημένο έργο του σε Ελλάδα και Ευρώπη.»

mail