Ωράριο λειτουργίας Γραφείων Ταυτοτήτων – Διαβατηρίων

[χρόνος ανάγνωσης 31 δευτερόλεπτα]

Από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ανακοινώνεται ότι για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, ενόψει των επικείμενων Βουλευτικών Εκλογών, τα Γραφεία Ταυτοτήτων και τα Γραφεία Διαβατηρίων των αστυνομικών Υπηρεσιών, σε όλη τη χώρα, θα λειτουργήσουν, πέραν του καθορισμένου ωραρίου λειτουργίας τους, ως ακολούθως: 
            Γραφεία Ταυτοτήτων
• Σάββατο, 24 Ιουνίου 2023, κατά τις ώρες 08.00 έως 20.00  
• Κυριακή, 25 Ιουνίου 2023, κατά τις ώρες 07.00 έως 19.00   
            Γραφεία Διαβατηρίων
(για την παράδοση διαβατηρίων που δεν έχουν παραληφθεί από τους δικαιούχους) 
• Σάββατο, 24 Ιουνίου 2023, κατά τις ώρες 08.00 έως 15.00  
• Κυριακή, 25 Ιουνίου 2023, κατά τις ώρες 07.00 έως 19.00  
            Επισημαίνεται ότι σε περιπτώσεις αρχικής έκδοσης – αντικατάστασης, δελτίων ταυτότητας, αυτό θα εκδίδεται άμεσα, ακόμα και την ημέρα της ψηφοφορίας, εφόσον προσκομισθούν αυτοπροσώπως από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

mail