Δελτίο συναλλάγματος 22-6-2023

ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΓΟΡΑ FIXING ΠΩΛΗΣΗ
USD 1,11142 1,09230 1,07865
JPY 157,60058 154,89000 152,95388
DKK 7,57824 7,44790 7,35480
GBP 0,87330 0,85828 0,84755
SEK 11,96204 11,75630 11,60935
CHF 0,99746 0,98030 0,96805
NOK 11,95257 11,74700 11,60016
AUD 1,64367 1,61540 1,59521
CAD 1,46876 1,44350 1,42546

Το δελτίο τιμών ισχύει για συναλλαγές μέχρι του ποσού των 10.000 ευρώ.
*Η μέση τιμή (FIXING) εμφανίζεται για λόγους πληροφόρησης.

Πηγή Τράπεζα Χανίων

mail