Συνέργειες Εθνικής Άμυνας

[χρόνος ανάγνωσης 39 δευτερόλεπτα]

Ο υπηρεσιακοί υπουργοί Εθνικής Άμυνας Αλκιβιάδης Στεφανής και Προστασίας του Πολίτη Χαράλαμπος Λαλούσης υπέγραψαν την Τετάρτη 21 Ιουνίου 2023, Μνημόνιο Κατανόησης (MoU) μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του Κέντρου Μελετών Ασφαλείας (ΚΕΜΕΑ), μέσω του οποίου θα προκύψουν συνέργειες στον τομέα της Έρευνας, της Ανάπτυξης και της Καινοτομίας.
`Αντικειμενικός σκοπός της ενέργειας αυτής είναι η επίτευξη της μέγιστης αποδοτικότητας και η επαύξηση της επιχειρησιακής ικανότητας μέσω κοινών δράσεων. Το ΥΠΕΘΑ και το ΚΕΜΕΑ προτίθενται να συνεργαστούν σε τομείς όπως είναι η ασφάλεια των χερσαίων και των θαλασσίων συνόρων, η προσπάθεια κρίσιμων υποδομών, η αξιοποίηση και βελτιστοποίηση δομών και υπηρεσιών, καθώς επίσης και άλλα πεδία αμοιβαίου επιχειρησιακού ενδιαφέροντος.  
            Ο Αλκιβιάδης Στεφανής επισήμανε ότι «Κοινός στόχος μας είναι η προστασία των συμφερόντων της Πατρίδας μας και των συνόρων της χώρας μας. Με το Μνημόνιο που υπογράφεται σήμερα θα επισφραγιστεί το έργο και η συνεργασία μεταξύ των δύο μερών».
            Ο Χαράλαμπος Λαλούσης δήλωσε: «Η κοινή δράση σε τομείς αμοιβαίους ενδιαφέροντος θα συμβάλλει στην παραγωγή καινοτόμων ιδεών και στη δημιουργία διαδικασιών αντιμετώπισης προκλήσεων της σύγχρονης εποχής».

mail