Δελτίο συναλλάγματος 28-6-2023

ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΓΟΡΑ FIXING ΠΩΛΗΣΗ
USD 1,11426 1,09510 1,08141
JPY 159,88995 157,14000 155,17575
DKK 7,57773 7,44740 7,35431
GBP 0,87495 0,85990 0,84915
SEK 11,94596 11,74050 11,59374
CHF 0,99603 0,97890 0,96666
NOK 11,96204 11,75630 11,60935
AUD 1,66555 1,63690 1,61644
CAD 1,46601 1,44080 1,42279

Το δελτίο τιμών ισχύει για συναλλαγές μέχρι του ποσού των 10.000 ευρώ.
*Η μέση τιμή (FIXING) εμφανίζεται για λόγους πληροφόρησης.

Πηγή Τράπεζα Χανίων

mail