Αύξηση πληρότητας Ξενοδοχείων Λεκανοπεδίου

[χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά]

Στο 68,9% η μέση πληρότητα για τα ξενοδοχεία της Αθήνας στο α’ πεντάμηνο 2023 (Αύξηση κατά 31,3% έναντι της αντίστοιχης περιόδου 2022 και μείωση κατά -4,0% έναντι του α’ 5μηνου 2019).
Σύμφωνα ωστόσο με τα μηνιαία στοιχεία «Κίνησης και Απόδοσης  Ξενοδοχείων» που συγκεντρώνονται και αναλύονται από την Ένωση Ξενοδόχων Αθήνας – Αττικής & Αργοσαρωνικού (ΕΞΑΑΑ), τα ακριβή δεδομένα τα οποία και καταγράφονται -σε ότι αφορά στα ξενοδοχεία τουλάχιστον – είναι τα εξής:
• Μέση πληρότητα
Η μέση πληρότητα στα ξενοδοχεία τον μήνα Μάϊο, προσέγγισε το 88,5%, δηλαδή βελτιώθηκε κατά 7,9% έναντι του Μαΐου 2022. Σε επίπεδο πενταμήνου, δεν ξεπέρασε το 68,9% και απέχει κατά (-) 4,0% από τις επιδόσεις του αντίστοιχου πενταμήνου του 2019 – έτος κανονικότητας προ πανδημίας, με το οποίο ως γνωστόν συγκρίνουμε τις επιδόσεις των ξενοδοχείων της Αθήνας. Πιο συγκεκριμένα: Η μέση πληρότητα Μαΐου 2023 (88,5%) -ο οποίος Μάϊος σημειώνουμε πως θεωρείται παραδοσιακά μήνας αιχμής για τα ξενοδοχεία της Αθήνας- σαφώς βελτιώθηκε έναντι του Μαΐου 2022 (82,0%) και κινήθηκε σε αντίστοιχα επίπεδα με το 2019 (88,2%). Σε επίπεδο 5μήνου τα αντίστοιχα αποτελέσματα για τη μέση πληρότητα είναι: 68,9% (2023), 52,5% (2022), 71,8% (2019). Δηλαδή σημειώνεται αύξηση κατά 31,3% έναντι της αντίστοιχης περιόδου 2022 αλλά και μείωση κατά (-)4,0% έναντι του α’ 5μηνου 2019.  
• Μέση Τιμή Δωματίου /ADR και ανταγωνιστές της Αθήνας
Σε επίπεδο πενταμήνου, σημειώθηκε αύξηση της Μέσης Τιμής Δωματίου/ADR των αθηναϊκών ξενοδοχείων κατά 19,5%  έναντι του 2022 και κατά  21,4% έναντι του 2019. Πιο συγκεκριμένα, η μέση τιμή δωματίου το 2023 (5μηνο), έφτασε τα 117.36 ευρώ (από 98.21 ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2022 και από 96.70 ευρώ του α’ 5μηνου 2019). Την ώθηση σαφώς την έδωσαν οι τιμές του μηνός (αιχμής) Μαΐου (154.66 ευρώ το 2023 έναντι 125.77 ευρώ του 2022 δηλ. αύξηση κατά 23,0% και 119.76 ευρώ έναντι του 2019 δηλ. αύξηση κατά 29,1%).  
Σε επίπεδο πόλεων – ανταγωνιστών ωστόσο, τα στοιχεία πενταμήνου 2023 δείχνουν πως εξακολουθούμε να υστερούμε έναντι (όλων) των ανταγωνιστών μας και να διαθέτουμε την πλέον χαμηλή μέση τιμή δωματίου. Για του λόγου το αληθές σημειώνουμε πως η αντίστοιχη μέση τιμή δωματίου λ.χ. στην Κωνσταντινούπολη είναι 134.22 ευρώ (αύξηση έναντι του 2019 της τάξης του 66,8%), στην Μαδρίτη 142.11 ευρώ (αύξηση έναντι του 2019 της τάξης του 28,8%), στην Βαρκελώνη 164.20 ευρώ (αύξηση έναντι του 2019 της τάξης του 22,4%), στην Ρώμη 203.79 ευρώ (αύξηση έναντι του 2019 της τάξης του 43,8%), στο Παρίσι 294.02 ευρώ (αύξηση έναντι του 2019 της τάξης του 49,8%), κ. ο. κ.  
• Έσοδο ανά Διαθέσιμο Δωμάτιο / Rev Par  
Σαφώς, οι επιδόσεις μας (και) ως προς το ‘έσοδο ανά διαθέσιμο δωμάτιο/Rev Par’ το πεντάμηνο 2023, (= 80.90 ευρώ) εξακολουθούν να απέχουν αρκετά από τις αντίστοιχες επιδόσεις των περισσοτέρων ξένων πόλεων – ανταγωνιστών της Αθήνας, οι οποίες σχεδόν στο σύνολό τους σημείωσαν συγκριτικά με την Αθήνα σημαντικές αυξήσεις (λ.χ. έως και 19,7% Βαρκελώνη και Μαδρίτη, έως και 40,0% Κωνσταντινούπολη, έως και 45,7% Ρώμη, κ. ο. κ.) έναντι της Αθήνας για την οποία η αύξηση Rev Par δεν ξεπέρασε το 16,5%. Τα αντίστοιχα έσοδα για τις πόλεις ανταγωνιστές μεταφράζονται π.χ. σε  121.51 ευρώ για την Βαρκελώνη, 139.39 ευρώ για την Ρώμη, 214.05 ευρώ για το Παρίσι κ.λπ. Ακόμη και η μοναδική εξαίρεση (δηλ. αρνητικό πρόσημο ποσοστού μεταβολής Rev Par για το πεντάμηνο) της πόλης του Μονάχου, αντιστοιχεί σε Rev Par 101.93 ευρώ.

mail