Αποτελέσματα δημοπρασίας ομολόγου 3,875%

Την Τετάρτη 19 Ιουλίου 2023, διενεργήθηκε επανέκδοση μέσω δημοπρασίας Ελληνικών τίτλων 3,875%, λήξεως 15 Ιουνίου 2028, ύψους 250 εκατομμυρίων ευρώ. Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers). Οι συνολικές προσφορές ανήλθαν σε 1.046 εκατ. ευρώ και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Τετάρτη 26 Ιουλίου 2023. 

Τα αποτελέσματα της δημοπρασίας:

Δημοπρασία  
ΟΕΔ 3,875%, λήξεως 15 Ιουνίου 2028  19 Ιουλίου 2023 (ποσά σε εκ. Ευρώ)
1. Δημοπρατούμενο ποσό 250
2. Ύψος προσφορών 1.046
3.Συντελεστής κάλυψης(2:1) 4,18
4.Συνολικά αποδεκτό ποσό 250
5. Απόδοση 3,30%
6. Τιμή Δημοπρασίας 102,55
7. Cut – off ratio 39%
mail