Ευρωπαϊκή εκστρατεία καταναλωτών

[χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτό]

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς ενημερώνει για την κοινή εκστρατεία της EuroCommerce με την Ευρωπαϊκή Οργάνωση Καταναλωτών (BEUC) να ευαισθητοποιήσουν τους ευρωπαίους καταναλωτές στην εξοικονόμηση ενέργειας. Η εκστρατεία ευαισθητοποίησης στοχεύει να βοηθήσει τους καταναλωτές να μειώσουν τις ενεργειακές δαπάνες τους. Η  BEUC συγκέντρωσε, λοιπόν, μια σειρά από μέτρα και συμβουλές για τα νοικοκυριά και η EuroCommerce οδηγίες για τις επιχειρήσεις. Οι ευρωπαίοι καταναλωτές εξακολουθούν, άλλοι περισσότερο και άλλοι λιγότερο, να  αντιμετωπίζουν έναν επίμονο πληθωρισμό και οικονομικές δυσκολίες λόγω της ενεργειακής κρίσης. Ως εκ τούτου, καταρτίστηκε μια «λίστα ελέγχου» για να βοηθήσει όλους τους καταναλωτές στην Ευρώπη να μειώσουν το ενεργειακό τους κόστος και να εξοικονομήσουν ενέργεια στην καθημερινή τους ζωή. Η «checklist», που επισυνάπτεται στον σχετικό πίνακα, αποτελεί μέρος μιας κοινής εκστρατείας με συμβουλές προς τους καταναλωτές για να τους καθοδηγήσει προς μια βιώσιμη ενεργειακή μετάβαση.
            Η Ευρωπαϊκή Οργάνωση Καταναλωτών (BEUC) είναι η ομάδα-ομπρέλα στις Βρυξέλλες για 46 ανεξάρτητες οργανώσεις καταναλωτών από 32 χώρες. Ο κύριος ρόλος της είναι να  εκπροσωπεί στα θεσμικά όργανα της ΕΕ και να υπερασπίζεται τα συμφέροντα των ευρωπαίων καταναλωτών. Η καθημερινή εργασία της BEUC περιλαμβάνει τη διασφάλιση ότι η ΕΕ λαμβάνει αποφάσεις πολιτικής που βελτιώνουν τη ζωή των καταναλωτών. Καλύπτει μια σειρά θεμάτων, όπως ο ανταγωνισμός, τα δικαιώματα των καταναλωτών, τα ψηφιακά δικαιώματα, την ενέργεια, την επιβολή χρεώσεων, τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, τα τρόφιμα, την υγεία, την ασφάλεια, τη βιωσιμότητα και γενικά την εμπορική πολιτική. Το ακρωνύμιο της BEUC προέρχεται από τον γαλλικό τίτλο, «Bureau Européen des Unions de Consommateurs». Ιδρύθηκε το 1962, από ομάδες καταναλωτών από έξι κράτη μέλη της τότε Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (ΕΟΚ). Σήμερα, τα μέλη της προέρχονται από όλα τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς επίσης και από την Ισλανδία, τη Νορβηγία, την Ελβετία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

mail