Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

[χρόνος ανάγνωσης 28 δευτερόλεπτα]

Λόγω εκτέλεσης εργασιών λεπτομερούς επιθεώρησης γέφυρας Α/Κ Λ. Σχιστού – Σκαραμαγκά, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στα παρακάτω οδικά τμήματα, περιοχής Δήμου Χαϊδαρίου, κατά τις ώρες 00.01 έως 05.00 ως εξής:
• Στη δεξιά λωρίδα της Λεωφ. Αθηνών στο ύψος της γέφυρας Α/Κ Λ. Σχιστού – Σκαραμαγκά (κάτω από τη γέφυρα) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στις 26 και 27-07-2023.
            Κατά την ανωτέρω διακοπή η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από τις εναπομένουσες λωρίδες κυκλοφορίας.
• Στη δεξιά λωρίδα της Λεωφ. Σχιστού στο ύψος της γέφυρας Α/Κ Λ. Σχιστού – Σκαραμαγκά (πάνω στη γέφυρα) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στις 28-07-2023.
            Κατά την ανωτέρω διακοπή η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από τις εναπομένουσες λωρίδες κυκλοφορίας.

mail