Έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου 13 εβδομάδων

[χρόνος ανάγνωσης 12 δευτερόλεπτα]

Μετά την υποβολή των συμπληρωματικών μη ανταγωνιστικών προσφορών στη δημοπρασία των Εντόκων Γραμματίων 13 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου της 2ας Αυγούστου 2023, έγιναν δεκτές οι παρακάτω προσφορές.
ENTOKA ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ: 13 εβδομάδων
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ: € 187.500.000
ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ: 99,068
Η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 4 Αυγούστου 2023.

mail