Έκδοση πιστοποιητικού υγιεινής πλοίου

[χρόνος ανάγνωσης 56 δευτερόλεπτα]

Εκδόθηκε το πρώτο πιστοποιητικό υγιεινής πλοίου για διεθνή πλόα στους Καλούς Λιμένες, μετά την πρόσφατη ένταξή του στη λίστα των εξουσιοδοτημένων λιμένων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, για την έκδοση πιστοποιητικών υγιεινής πλοίων σύμφωνα με το Διεθνή Υγειονομικό Κανονισμό IHR (2005).
            Είναι γεγονός ότι οι διεθνείς μεταφορές, τα ταξίδια και το εμπόριο συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη και την ευημερία των πληθυσμών, υπάρχει όμως μεγάλος κίνδυνος για την Δημόσια Υγεία από αυτές τις δραστηριότητες. Μάλιστα, τώρα που οι απαγορεύσεις της πανδημίας της COVID-19 έχουν αρθεί, διαπιστώνεται αυξημένη κίνηση σε αεροδρόμια, λιμάνια, γεγονός που διαδραματίζει βασικό ρόλο στη πιθανή διεθνή εξάπλωση ασθενειών μέσω προσώπων, μεταφορικών μέσων και εμπορευμάτων.
            Το υπουργείο Υγείας ενημερώνει ότι τα δύο λιμάνια «Καλοί Λιμένες» και «Αγίου Νικολάου», εντάχθηκαν στη λίστα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και μπορούν πλέον να χορηγούν: 
• Πιστοποιητικό Υγειονομικού Ελέγχου πλοίων.
• Πιστοποιητικό Απαλλαγής Μέτρων Υγειονομικού Ελέγχου Πλοίων,
• Παράταση ισχύος για 30 ημέρες των πιστοποιητικών που έχουν εκδοθεί σε άλλα λιμάνια ανά τον κόσμο.  
            Τα λιμάνια έχουν τους κωδικούς στην παγκόσμια λίστα GRANI για το Λιμάνι Αγίου Νικολάου και GRKLL για το Λιμάνι Καλοί Λιμένες. Πρόσφατα είχε αγκυροβολήσει στο κόλπο της Μεσσαράς το πλοίο M/V FRIENDSHIP με σημαία Λιβερίας ΙΜΟ 9410454 το οποίο και είχε αιτηθεί νέο πιστοποιητικό Υγιεινής. 
            Μετά από επιθεώρηση που πραγματοποιήθηκε από κλιμάκιο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης και αφού εκλέχθηκαν όλοι οι χώροι του πλοίου, βρέθηκε ότι αυτοί πληρούν τις απαιτήσεις του Διεθνούς Υγειονομικού κανονισμού και  έτσι χορηγήθηκε το πρώτο Πιστοποιητικό Απαλλαγής Μέτρων Υγειονομικού Ελέγχου από το εν λόγω Λιμάνι.

mail