Αποτελέσματα δημοπρασίας εντόκων 26 εβδομάδων

[χρόνος ανάγνωσης 42 δευτερόλεπτα]

Την Τετάρτη 23 Αυγούστου 2023, διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων, ύψους 625 εκατομμυρίων Ευρώ. Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 3,83%.
Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1.190 εκατομμυρίων Ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,90 φορές.
Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 25 Αυγούστου 2023.
Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 187,5 εκατομμυρίων Ευρώ.
Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 24 Αυγούστου 2023, στις 12μ.μ.
Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔημοπρασίαΣημερινήΠροηγούμενη
Έντοκα Γραμμάτια διάρκειας 26 εβδομάδων22 Αυγούστου 2023 (ποσά σε εκ. Ευρώ)26 Ιουλίου 2023 (ποσά σε εκ. Ευρώ)
1. Δημοπρατούμενο ποσό625625
2. Ύψος προσφορών1.1901.336
3.Συντελεστής κάλυψης(2:1)1,902,14
4.Συνολικά αποδεκτό ποσό812,5812,5
5. Απόδοση3,83%3,80%
6. Τιμή Δημοπρασίας98,10098,115
7. Cut – off ratio40%9%
mail