Δέσμη στήριξης επιχειρηματικότητας

[χρόνος ανάγνωσης 3 λεπτά και 22 δευτ.]

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς (ΕΒΕΠ) διαβίβασε στους αρμόδιους υπουργούς και υφυπουργούς, προς ενημέρωση και ενέργειές τους, την επιστολή που εστάλη στις 31 Αυγούστου 2023, στον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη. Η επιστολή εστάλη ενόψει της ομιλίας του Πρωθυπουργού στα εγκαίνια της 87ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ). Σημειώνεται ότι στην επιστολή απουσιάζουν οικονομικά αιτήματα και εμπεριέχει κομβικές μεταρρυθμίστηκες προτάσεις για την επιχειρηματικότητα.
Επιγραμματικά στην επιστολή του προέδρου του Δ.Σ. του Ε.Β.Ε.Π. διατυπώνονται οι εξής 7 μεταρρυθμιστικές προτάσεις:
• Δημιουργία «smart cargo drone ports» για μικρό-αερομεταφορές εμπορευμάτων.
• Επανεκκίνηση της ναυπηγικής μας βιομηχανίας με ευρωπαϊκούς ανταγωνιστικούς όρους και προϋποθέσεις.
• Επέκταση του ΒΙ.ΠΑ Σχιστού σε όμορη έκταση για «επιχειρηματικό πάρκο».
• Παροχή «free bonus» στους εργαζόμενους των κερδοφόρων επιχειρήσεων.
• Ενίσχυση του διαμετακομιστικού έργου των ελληνικών λιμανιών με την εφαρμογή «dry port».
Εφαρμογή των εργασιακών κοινοτικών οδηγιών με την ενσωμάτωσή τους στο επικείμενο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας.
• Αξιοποίηση των τοπικών Επιμελητηρίων ως Κέντρα Υποστήριξης Επιχειρήσεων για επενδυτικές και εξαγωγικές δραστηριότητες.
            Ο πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π. & Π.Ε.Σ.Α., Βασίλης Κορκίδης, δήλωσε: «Στην καθιερωμένη επιστολή μας στον Πρωθυπουργό ενόψει Δ.Ε.Θ. και με την ευκαιρία της αφετηρίας μιας αισιόδοξης πορείας προς την Ελλάδα του 2030, ενσωματώσαμε μία δέσμη 7 μεταρρυθμιστικών σημείων στήριξης της επιχειρηματικότητας, που θα βελτιώσουν ουσιαστικά την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων. Επισημαίνω, πως συνειδητά το Επιμελητήριό μας επέλεξε να υποβάλει φέτος στην ελληνική κυβέρνηση «επιχειρηματικές προτάσεις» και να μην καταθέσει οικονομικά αιτήματα με δημοσιονομικό κόστος, όχι βεβαίως γιατί δεν υπάρχουν, αλλά για να τύχουν μιας αποτελεσματικής παρέμβασης από τα συναρμόδια υπουργεία, προς άμεση υλοποίηση. Είναι ώρα πράξης, για να γίνουν οι μεταρρυθμίσεις επενδυτικός μαγνήτης και οι ΜμΕ να δώσουν το στίγμα της διαδρομής στη βιώσιμη ανάπτυξη. «Θαρσείν χρη, τάχ’ αύριον έσσετ’ άμεινον». Όντως, χρειάζεται θάρρος για να υπάρξει ένα καλύτερο αύριο για τη χώρα μας.»
            Ειδικότερα, οι προτάσεις επικεντρώνονται στα εξής επτά σημεία:
1. Δημιουργία «smart cargo drone ports»,
που προτείνεται αρχικά με αφορμή το ότι, τιμώμενη χώρα στη φετινή Δ.Ε.Θ. είναι η Βουλγαρία, που έχει αναπτύξει την τεχνολογία των «μικρο-αερομεταφορών» με αυτόνομη πτήση drones. Ο Πειραιάς και το Ε.Β.Ε.Π. έχουμε τη χαρά, μια επιχείρηση μέλος μας, σε συνεργασία με τη Βουλγαρική «Dronamics Cargo Drone», να έχει φέρει στην ελληνική πραγματικότητα την τεχνολογία των αυτόνομων πτήσεων με τροχοδρομούμενα drones, σε επίπεδο υψηλής προστιθέμενης αξίας για τις αερομεταφορές εμπορευμάτων, ιδιαίτερα από και προς τα νησιά μας. Υπό την προϋπόθεση των κατάλληλων ρυθμίσεων και τη θέση των απαιτούμενων ασφαλιστικών δικλείδων, οι υπηρεσίες που μπορούν να προσφέρουν τα drones σε μεταφορές υλικών, αλληλογραφίας, φαρμακευτικών ειδών σε πλοία που ελλιμενίζονται ή διέρχονται από ελληνικά ύδατα, θεωρούνται εξόχως σημαντικές στην ανάπτυξη των εξαγωγικών μας δραστηριοτήτων.
2. Επανεκκίνηση της ναυπηγικής μας βιομηχανίας με ευρωπαϊκούς ανταγωνιστικούς όρους και προϋποθέσεις. Με βάση τα μοντέλα που ακολουθούν Ιταλία, Γερμανία και άλλες ευρωπαϊκές ναυτικές χώρες επί των θεμάτων περί τον Φ.Π.Α.για υλικά που κατευθύνονται για τη ναυπήγηση κάθε είδους πλωτού μέσου, αλλά κυρίως σε πλοία, είτε για τον εξοπλισμό τους, είτε για την επισκευή τους, να επανεξεταστούν και να εναρμονιστούν όλες ανεξαιρέτως οι ευνοϊκές κοινοτικές οδηγίες στην εθνική μας νομοθεσία. Με δεδομένο ότι, η αναγέννηση του ναυπηγικού – ναυπηγοεπισκευαστικού τομέα θα δημιουργήσει μεγάλη ζήτηση για υλικά και τροφοεφόδια, που εξομοιώνονται με «εξαγωγές στην αυλή μας», πρέπει άμεσα να εφαρμοστούν.
3. Επέκταση του ΒΙ.ΠΑ Σχιστού με την παραχώρηση χρήσης 200 όμορων στρεμμάτων του δημοσίου, προκειμένου να αναπτυχθεί στην έκταση αυτή «επιχειρηματικό πάρκο» για τη μεταστέγαση επιχειρήσεων που, μετά, τις αλλαγές χρήσης γης ασφυκτιούν στον οικιστικό ιστό της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά. Σε συνάφεια με το ανωτέρω, για τις «άτυπες βιομηχανικές συγκεντρώσεις» καθίσταται αναγκαία, με βάση και τα πορίσματα μελετών, η ανάπτυξη σύγχρονων επιχειρηματικών πάρκων, ως εργαλεία ανταγωνιστικότητας και περιβαλλοντικής προστασίας, με προσδιορισμό των χρήσεων, αλλά και την, εξαρχής, οριοθέτηση αντιπυρικών ζωνών.
4. Παροχή «free bonus» στους εργαζόμενους των επιχειρήσεων με τρόπο που θα αποσυνδέεται από τον μηνιαίο μισθό και τις ασφαλιστικές εισφορές. Το ζητούμενο είναι οι επιχειρήσεις να επιβραβεύουν οικονομικά τους εργαζόμενούς τους με ένα ποσοστό από τα ετήσια κέρδη τους, με προφανή στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας και αποδοτικότητάς τους. Σε κάθε περίπτωση, τόσο η δαπάνη όσο και το εισόδημα θα υπόκεινται στους ισχύοντες φορολογικούς νόμους.
5. Ενίσχυση του διαμετακομιστικού έργου των ελληνικών λιμανιών, αξιοποιώντας τη σημαντική γεωπολιτική θέση της χώρας μας. Η Ελλάδα μετά την Κίνα, μπορεί να γίνει η εισαγωγική πύλη και της Ινδίας στην Ευρώπη, γεγονός που θα επιτευχθεί μόνο με τη «διευθέτηση των γκρίζων ζωνών», όσον αφορά στην εναρμόνιση της κείμενης τελωνειακής νομοθεσίας με τα οριζόμενα από τις ισχύουσες κοινοτικές οδηγίες. Σε καμία περίπτωση δεν επιθυμούμε διαδικασίες που μειώνουν ελέγχους και ασφάλεια, αλλά την εφαρμογή καλών πρακτικών τύπου «dry port», που περιορίζουν τη γραφειοκρατία και το κόστος μεταφοράς εμπορευμάτων.
6. Εφαρμογή όλων των εργασιακών κοινοτικών οδηγιών από το υπουργείο Εργασίας και ενσωμάτωσή τους στο επικείμενο εργασιακό νομοσχέδιο για ισότιμους, διαφανείς και δίκαιους όρους εργασίας, εντός όλων των χωρών της ΕΕ-27. Στο πλαίσιο της ένταξης της Κοινοτικής Οδηγίας 2019/1152 στο εθνικό μας δίκαιο, να εφαρμοστεί από την Επιθεώρηση Εργασίας η ευρωπαϊκή οδηγία 561/06, που νομοθετήθηκε το 2011 για την επίλυση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των οδικών μεταφορών.
7. Αξιοποίηση των τοπικών Επιμελητηρίων ως Κέντρα Υποστήριξης Επιχειρήσεων σύμφωνα με τη νομοθεσία, που προσφέρουν δημόσιες υπηρεσίες στον ιδιωτικό τομέα με πόρους από τις επιχειρήσεις και λειτουργούν χωρίς να επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό. Εξέταση της δυνατότητας να μπορούν τα Επιμελητήρια, που έχουν ικανά ταμειακά διαθέσιμα, με απόφαση Δ.Σ., να επενδύουν ένα ποσοστό των αποθεματικών τους σε κρατικά ομόλογα, μετοχές μεγάλων εταιρειών, προθεσμιακές καταθέσεις, ακίνητα εισοδήματος με σκοπό την καλύτερη αξιοποίηση αυτών, καθώς επίσης και τη σημειολογική συμμετοχή υποστήριξης μεγάλων επενδύσεων στην περιοχή ευθύνης τους.

mail