Τουρισμός G20

[χρόνος ανάγνωσης 48 δευτερόλεπτα]

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού – UNWTO και η Προεδρία της G20 της Ινδίας, ένωσαν τα χέρια για να λανσάρουν ένα νέο εργαλείο για την προώθηση της συμβολής των τουριστικών πολιτικών και πρωτοβουλιών προς τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs).
Εν όψει της Συνόδου Κορυφής των Ηγετών της G20 στις 9-10 Σεπτεμβρίου 2023, ο UNWTO συνεργάστηκε με την Προεδρία μέσω του Υπουργείου Τουρισμού της Ινδίας σχετικά με τον πίνακα ελέγχου του τουρισμού και των SDGs της G20. Πρόκειται για το εργαλείο που φιλοδοξεί να συμβάλει στην προώθηση της συμβολής του κλάδου στην επιτάχυνση της προόδου προς την επίτευξη των 17 SDGs.
            Ο πίνακας ελέγχου παρουσιάζει τους πυλώνες του οδικού χάρτη της Γκόα για τον τουρισμό ως μέσο για την επίτευξη των SDGs γύρω από τους πέντε τομείς προτεραιότητας που έχουν τεθεί για την Ομάδα Εργασίας Τουρισμού, οι οποίοι είναι:
1. Πράσινος Τουρισμός.
2. Ψηφιοποίηση.
3. Δεξιότητες.
4. Τουριστικές ΜΜΕ.
5. Διαχείριση Προορισμών.
            Αξίζει να σημειωθεί ότι οι οικονομίες της G20 αντιπροσωπεύουν περίπου το 85% του παγκόσμιου ΑΕΠ, πάνω από το 75% του παγκόσμιου εμπορίου και περίπου τα δύο τρίτα του παγκόσμιου πληθυσμού. Το 2022, η G20 υποδέχθηκε το 74% των διεθνών τουριστών και το 73% των τουριστικών εξαγωγών παγκοσμίως. Το 2019, πριν από την πανδημία COVID-19, το Tourism Direct ΑΕΠ έφτασε το 3,7% των οικονομιών της G20.

mail