Ενεργειακές επενδύσεις βιομηχανίας κρουαζιέρας

[χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτό και 10 δευτ.]

Η Διεθνής Ένωση Cruise Lines (CLIA), δημοσίευσε την Έκθεση Περιβαλλοντικών Τεχνολογιών και Πρακτικών της Παγκόσμιας Βιομηχανίας Κρουαζιέρας για το 2023, δείχνοντας την πορεία του κλάδου στην προώθηση της περιβαλλοντικής ατζέντας και της αειφορίας. Η έκθεση του 2023 καταδεικνύει τις σημαντικές επενδύσεις που πραγματοποιούν οι εταιρείες κρουαζιέρας για τη μείωση των εκπομπών σε αγκυροβόλια και στη θάλασσα, όπως η ηλεκτρική ενέργεια στην ακτή, η οποία επιτρέπει στα κρουαζιερόπλοια να σβήνουν τους κινητήρες για σημαντική μείωση των εκπομπών ενώ βρίσκονται στο λιμάνι.
            Τα δεδομένα των παραγγελιών του 2023 δείχνουν ότι οι εταιρείες κρουαζιέρας συνεχίζουν τις επενδύσεις σε νέα πλοία με 44 νέα πλοία κατά παραγγελία κατά την επόμενη πενταετία, που αντιπροσωπεύει επένδυση 62 δισεκατομμυρίων δολαρίων από το 2019. Από αυτά τα νέα πλοία, τα 25 θα κινούνται με LNG και τα επτά θα είναι είτε μεθανόλη έτοιμη κατά την παράδοση είτε με δυνατότητα μεθανόλης, που αντιπροσωπεύει μια επένδυση σε νέες τεχνολογίες κινητήρων που θα επιταχύνουν τη θαλάσσια μετάβαση προς ένα μέλλον καυσίμων χαμηλών έως μηδενικών εκπομπών άνθρακα.
            Τα παραδείγματα προόδου που αναφέρονται περιλαμβάνουν τον αριθμό των πιλοτικών προγραμμάτων εναλλακτικών καυσίμων και δοκιμών που εφαρμόζονται επί του παρόντος με κρουαζιερόπλοια. Επιπλέον, ένας αυξανόμενος αριθμός πλοίων που θα πλέουν και θα εκτοξεύονται τα επόμενα πέντε χρόνια είτε θα χρησιμοποιούν εναλλακτικά καύσιμα είτε θα μπορούν να ενσωματώνουν καύσιμα μηδενικού άνθρακα όταν αυτά καταστούν διαθέσιμα.
Περισσότερες γραμμές κρουαζιέρας διαφοροποιούν τις ενεργειακές λύσεις ενσωματώνοντας κινητήρες πολλαπλών καυσίμων, δοκιμαστική τεχνολογία κυψελών καυσίμου, τεχνολογία ανέμου (συμπεριλαμβανομένου του συμπαγούς πανιού), καθώς και φωτοβολταϊκών λύσεων και αποθήκευσης μπαταριών για ηλεκτρικό ξύρισμα.
Τα συστήματα παρακολούθησης αποτελεσματικότητας χρησιμοποιούνται τώρα σε 171 πλοία-μέλη της CLIA, που αντιπροσωπεύουν το 60% του παγκόσμιου στόλου, με προγραμματισμένα πολλά περισσότερα συστήματα.
Επιπλέον, οι εταιρείες κρουαζιέρας επιδιώκουν την ευελιξία στα καύσιμα, επενδύοντας σήμερα σε τεχνολογίες πρόωσης με δυνατότητες μετατροπής για το μέλλον – με 32 πιλοτικά έργα και συνεργατικές πρωτοβουλίες σε εξέλιξη με παραγωγούς βιώσιμων καυσίμων και εταιρείες κινητήρων.

mail