Καταχώριση βιομηχανικών σχεδίων

[χρόνος ανάγνωσης 37 δευτερόλεπτα] 

Υπερψηφίστηκε από την Βουλή των Ελλήνων το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης για την «Κύρωση της Πράξης της Γενεύης του Διακανονισμού της Χάγης για τη διεθνή καταχώριση των βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων, η οποία εγκρίθηκε στη Γενεύη στις 2 Ιουλίου 1999».
            Σύμφωνα με την αρμόδια Υφυπουργό Ανάπτυξης, κυρία Άννα Μάνη – Παπαδημητρίου, με τη νομοθετική πρωτοβουλία η Ελλάδα ολοκληρώνει την ενσωμάτωση των μέχρι σήμερα διεθνών συνθηκών για τα βιομηχανικά σχέδια και υποδείγματα στο ελληνικό σύστημα βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Με τη ρύθμιση διασφαλίζεται, αλλά και επεκτείνεται το σύστημα της προστασίας των βιομηχανικών σχεδίων για τους ημεδαπούς δικαιούχους σε διεθνές επίπεδο, δημιουργώντας και διασφαλίζοντας παράλληλα τη διασύνδεση μεταξύ των διεθνών και περιφερειακών συστημάτων προστασίας με το εθνικό μας σύστημα. 
H προστασία των ημεδαπών σχεδιαστών και επιχειρήσεων, που θα μπορούν να επεκτείνουν την προστασία των σχεδίων και υποδειγμάτων τους διεθνώς, θα ενισχυθεί, ενώ θα ενδυναμωθεί η καινοτομία και η δημιουργικότητα στη χώρα μας, όπως επίσης και η εξαγωγική παρουσία των ελληνικών προϊόντων διεθνώς με θετικό αποτύπωμα στην ανάπτυξη της χώρας.

mail