Χρηματοδότηση επενδύσεων προσβασιμότητας παραλιών

[χρόνος ανάγνωσης 52 δευτερόλεπτα]

Έως και 25 Ιανουαρίου 2024 οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις ενίσχυσης, του προγράμματος «Βελτίωση και τροποποίηση της προσβασιμότητας στις ελληνικές παραλίες», σύμφωνα με τη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δημοσίευσε το υπουργείο Τουρισμού.
Η πρόσκληση απευθύνεται σε Δήμους, επιχειρήσεις και την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ),με ανώτατο αιτούμενο επιλέξιμο προϋπολογισμό τις 70.000 € ανά παραλία.
          Στόχος του προγράμματος είναι η βελτίωση και τροποποίηση της προσβασιμότητας στις ελληνικές παραλίες και των συναφών με αυτές εγκαταστάσεων, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής και εύκολη πρόσβαση από όλους τους επισκέπτες. Για το σκοπό αυτό, χρηματοδοτεί την ανάπτυξη παρεμβάσεων ημι-μόνιμων υποδομών σε παραλίες της χώρας, προκειμένου να βελτιωθεί η προσβασιμότητα ατόμων με κινητικά προβλήματα ή εμποδιζομένων ατόμων γενικότερα.
Χρηματοδοτούνται ενδεικτικά οι ακόλουθες δαπάνες:
• Κατασκευή μη μόνιμων ραμπών πρόσβασης στην παραλία για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία.
• Κτιριακές εγκαταστάσεις για την επίτευξη υψηλότερου συντελεστή ενεργειακής απόδοσης.
• Προμήθεια μη μόνιμων βοηθητικών εγκαταστάσεων όπως: λυόμενα αποδυτήρια, φορητοί χώροι υγιεινής, διάδρομοι αποτελούμενοι από τμήματα κατάλληλου μήκους για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση την χειμερινή περίοδο.
• Χώροι σκίασης/προστασίας των λουόμενων.
• Προμήθεια πακέτου τηλεμετρίας και συσκευών συναγερμού.
• Ειδική σήμανση στις προσβάσιμες παραλίες κ.ά.
          Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 17.136.800 €, υλοποιείται στο πλαίσιο του  Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης–NextGeneration EU.
          Η υποβολή των αιτήσεων ενίσχυσης πραγματοποιείται ηλεκτρονικά στο  διαδικτυακό σύνδεσμο https://tourism.development.mintour.gov.gr/.

Δείτε ολόκληρη την σχετική πρόσκληση

mail