Στήριξη καφενείων μικρών χωριών

[χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτό και 22 δευτ.]

Μέτρα στήριξης που θα αντιμετωπίζουν συνολικά τα ζητήματα βιωσιμότητα των καφενείων στα μικρά χωριά ζητά ο Δήμαρχος Ζίτσας Μιχάλης Πλιάκος με επιστολή τους προς τους αρμόδιους Υπουργούς.
Ειδικότερα προτείνει έναν οδικό χάρτη ή τη βάση για την εκπόνηση τμηματικών ή συνολικών μελετών για την αναμόρφωση των καφενείων και την ταυτόχρονη ενεργειακή τους αναβάθμιση με στόχο τον εκσυγχρονισμό τους, ώστε να παραμείνουν ενεργά και να κρατήσουν ζωντανά και τα χωριά μας.
          Ο Δήμαρχος Ζίτσας με αφορμή την τροποποίηση στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο με την οποία τα καφενεία σε χωριά μέχρι 500 κατοίκων εξαιρούνται από το τεκμήριο απέστειλε επιστολή προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας  κ.κ. Κωστή Χατζηδάκη, και Άδωνι Γεωργιάδη επαναφέροντας ουσιαστικά τις προτάσεις που είχε καταθέσει το 2022 με ανάλογες επιστολές του στους προκατόχους τους.
«Η ενέργεια του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών αποτελεί εν μέρει δικαίωση του αιτήματός μας» αναφέρει ο Δήμαρχος Ζίτσας και προσθέτει «παραμένουν όμως άλυτες και σε εκκρεμότητα παράμετροι που είναι εξίσου σημαντικές για τη βιωσιμότητα των τελευταίων ζωντανών κυττάρων των χωριών μας και μας δίνει τη δυνατότητα να επανέλθουμε με τις ολοκληρωμένες προτάσεις μας».  
          Να σημειωθεί πως στις επιστολές του πριν ένα και πλέον χρόνο ο Δήμαρχος Ζίτσας ζητούσε μεταξύ άλλων:  
• Να εφαρμοστεί ειδικό καθεστώς (φορολογικό, ασφαλιστικό) για τους ιδιοκτήτες των καφενείων που λειτουργούν σε Κοινότητες με πληθυσμό κάτω των 500 κατοίκων.
• Να προβλεφθεί στις περιπτώσεις όπου υπάρχει μίσθωση δημοτικού καφενείου η δημοπρασία  να γίνεται με χαμηλό τίμημα στα πλαίσια πάντα της νομιμότητας, ώστε με αυτό τον τρόπο να δίνονται κίνητρα σε όσους ενδιαφέρονται να λειτουργήσουν καφενεία στα μικρά και απομονωμένα χωριά.
• Να εφαρμοστεί πιλοτικά στο Δήμο Ζίτσας ερευνητικό πρόγραμμα με στόχο την ανάδειξη και στήριξη των καφενείων στα μικρά χωριά προκειμένου αυτά να καταστούν τοπόσημα όχι μόνο για τους οικισμούς αλλά και για την ευρύτερη περιοχή.
          Ειδικότερα, το προτεινόμενο ερευνητικό πρόγραμμα (με χαρακτηριστικό όνομα «καφεneo») θα καταγράψει πιλοτικά, πλήρως και λεπτομερώς τα εικοσιπέντε (25) δημοτικά καφενεία αντίστοιχων οικισμών του Δήμου Ζίτσας. 
Η καταγραφή θα περιλάβει κατ’ ελάχιστον:
• Πολεοδομικά στοιχεία (θέση και σχέση με τον οικισμό και τους περιβάλλοντες υπαίθριους χώρους).• Χωρική διάρθρωση, τυπολογίες, αρχιτεκτονικά στοιχεία.• Παθολογία (δομικά προβλήματα).• Αυθαιρεσίες δόμησης, υγειονομικά προβλήματα.• Λειτουργικές απαιτήσεις (σταθερές και ενδεχόμενες για διαφορετικές περιόδους του έτους).• Ενεργειακό αποτύπωμα (απαιτήσεις και δυνατότητες).

mail