Νεανική επιχειρηματικότητα

[χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτό και 17 δευτ.]

Tη Δευτέρα στις 15 Ιανουαρίου 2024 θα πραγματοποιηθεί η τελική εκδήλωση του προγράμματος Activecitizensfund με τίτλο YOUTHREACTION στο Δήμο Ζίτσας, στο ΔΙΕΚ Ζίτσας. Στις 17.30, κατά τη διάρκεια της τελικής εκδήλωσης, θα αναδειχθεί το θέμα της επιχειρηματικότητας και των ευκαιριών απασχόλησης στο Δήμο Ζίτσας και στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων. Οι νέοι του Τοπικού Συμβουλίου θα εκπονήσουν μια λίστα με πολιτικές προτάσεις για την προώθηση βέλτιστων πρακτικών ανάδειξης της επιχειρηματικότητας στην περιοχή τους, με στόχο την παρουσίασή τους σε εκπροσώπους του Δήμου.
          Συγκεκριμένα, νέοι ηλικίας 18 έως 30 ετών στο πλαίσιο του YOUTHREACTION, που κατοικούν στους Δήμους Ζίτσας, Σερβίων, Νέας Προποντίδας και Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, θα εκπαιδευτούν πάνω στους τρόπους εμπλοκής με τα κοινά και στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, θα συγκροτήσουν Συμβούλια Νέων, όπου θα μιλήσουν, θα ανταλλάξουν ιδέες και απόψεις και τέλος, θα συνδιαμορφώσουν μία τοπική ατζέντα με προτάσεις πολιτικής που μπορούν να εφαρμοστούν στους Δήμους στους οποίους κατοικούν.
          Παράλληλα, κατά τη διάρκεια του έργου έχουν δημιουργηθεί τα ακόλουθα αποτελέσματα μέχρι στιγμής:
• Μεθοδολογία ενεργοποίησης και συμμετοχής των νέων στα κοινά.
• Κατασκευή προγράμματος κατάρτισης και εκπαιδευτικού υλικού για τους νέους.
• Υλοποίηση e-learning προγράμματος για τους νέους.
          Ενώ αναμένεται να δημιουργηθεί και το εξής αποτέλεσμα:
• Δημιουργία τοπικής ατζέντας με προτάσεις πολιτικής για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και την οργάνωση συζήτησης στρογγυλής τραπέζης ανοιχτού διαλόγου.
Το έργο YOUTHREACTION υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Activecitizensfund, με φορέα υλοποίησης την ΙΑΣΙΣ ΑμΚΕ και εταίρους την ΕΟΕΣ Εύξεινη Πόλη – Δίκτυο Ευρωπαϊκών Πόλεων για την Αειφόρο Ανάπτυξη, τον  OΡΙΖΟΝΤΑ – ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (Horizon-CenterofResearch, TechnologyandInnovation).
          Το πρόγραμμα Activecitizensfund, ύψους € 15 εκ., χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.  
          Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Activecitizensfund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.  

mail