Αυστηροποίηση δανεισμού επιχειρήσεων

[χρόνος ανάγνωσης 27 δευτερόλεπτα]

Σύμφωνα με την έρευνα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), του τραπεζικού δανεισμού της ζώνης του ευρώ του Ιανουαρίου 2024 (BLS), τα πιστωτικά πρότυπα –δηλαδή οι εσωτερικές κατευθυντήριες γραμμές των τραπεζών ή τα κριτήρια έγκρισης δανείων– για δάνεια ή πιστωτικά όρια προς επιχειρήσεις έγιναν πιο αυστηρά, αν και μέτρια, το τέταρτο τρίμηνο του 2023 ενώ μεγαλύτερη αυστηροποίηση αναμένεται το πρώτο τρίμηνο του 2024.
          Ειδικότερα οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις των τραπεζών –δηλαδή οι πραγματικοί όροι και προϋποθέσεις που συμφωνήθηκαν στις δανειακές συμβάσεις– έγιναν πιο αυστηροί για τα δάνεια προς τις επιχειρήσεις και την καταναλωτική πίστη, αλλά χαλάρωσαν για τα στεγαστικά δάνεια. Η καθαρή χαλάρωση στην κατηγορία των στεγαστικών δανείων δεν συνοδεύτηκε από αντίστοιχη μείωση των περιθωρίων δανεισμού και ακολούθησε αυστηροποίηση.

mail