Αποτελέσματα δημοπρασίας εντόκων 26 εβδομάδων

[χρόνος ανάγνωσης 35 δευτερόλεπτα]

Την Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2024, διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων, ύψους 625 εκατομμυρίων ευρώ. Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 3,83%. Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1.030 εκατομμυρίων ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,65 φορές.
Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2024.
Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 187,5 εκατομμυρίων ευρώ.
Δεν θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2024.
Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔημοπρασίαΣημερινήΠροηγούμενη
Έντοκα Γραμμάτια διάρκειας
26 εβδομάδων
21 Φεβρουαρίου 2024
(ποσά σε εκ. Ευρώ)
24 Ιανουαρίου 2024
(ποσά σε εκ. Ευρώ)
1. Δημοπρατούμενο ποσό625625
2. Ύψος προσφορών1.0301.110
3.Συντελεστής κάλυψης(2:1)1,651,78
4.Συνολικά αποδεκτό ποσό812,5812,5
5. Απόδοση3,83%3,77%
6. Τιμή Δημοπρασίας98,10198,130
7. Cut – off ratio57%41%
mail

Αλληλογραφία προς την Σύνταξη της «Γραφίδας»