Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις Γαλατσίου

[χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά και 35 δευτ.]

Λόγω εκτέλεσης εργασιών για την κατασκευή της γραμμής 4 του Μετρό της Αθήνας, κατά το χρονικό διάστημα από 26 Φεβρουαρίου έως 26 Αυγούστου 2024, καθ΄ όλη τη διάρκεια του 24ώρου, θα ισχύσουν οι ακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα παρακάτω οδικά τμήματα, περιοχής Δήμου Γαλατσίου:
ΦΑΣΗ 1 
• Σταδιακός περιορισμός του πλάτους του οδοστρώματος της Λ. Βεΐκου ελάχιστου πλάτους 7,80 μ. περίπου και στο τμήμα αυτής από την συμβολή της με την οδό Ηνιόχου έως την συμβολή της με την οδό Ηροδότου με κατάληψη της αριστερής πλευράς του οδοστρώματος, κατά την φορά κίνησης των οχημάτων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ. Γαλατσίου/ Πρωτοπαπαδάκη. 
• Σταδιακός περιορισμός του πλάτους του οδοστρώματος της Λ. Βεΐκου ελάχιστου πλάτους 7,00 μ. περίπου και στο τμήμα αυτής από την συμβολή της με την οδό Ηροδότου έως την συμβολή της με την οδό Δρυόπιδος με κατάληψη της αριστερής πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ολυμπιακά Ακίνητα.  
• Απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης των οχημάτων επί της δεξιάς πλευράς του οδοστρώματος της Λ. Βεΐκου σε όλο το μήκος της εργοταξιακής κατάληψης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.  
• Καθορισμός ανώτατου ορίου ταχύτητας στα 30 χλμ/ώρα για τα οχήματα που κινούνται στην Λ. Βεΐκου και στο τμήμα αυτής που καθορίζεται από τα 100,00 μ. πριν την έναρξη και έως το πέρας της εργοταξιακής κατάληψης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.  
• Απαγόρευση προσπεράσματος για τα οχήματα που κινούνται στην Λ. Βεΐκου και στο τμήμα αυτής που καθορίζεται από τα 100,00 μ. πριν την έναρξη και έως το πέρας της εργοταξιακής κατάληψης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
ΦΑΣΗ 2
• Σταδιακός περιορισμός του πλάτους του οδοστρώματος της Λ. Βεΐκου ελάχιστου πλάτους 6,00 μ. περίπου και στο τμήμα αυτής από την συμβολή της με την οδό Ηνιόχου έως την συμβολή της με την οδό Τραλλέων με κατάληψη της δεξιάς πλευράς του οδοστρώματος, κατά την φορά κίνησης των οχημάτων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ. Γαλατσίου/Πρωτοπαπαδάκη. 
• Σταδιακός περιορισμός του πλάτους του οδοστρώματος της Λ. Βεΐκου ελάχιστου πλάτους 9,00 μ. περίπου και στο τμήμα αυτής από την συμβολή της με την οδό Τραλλέων έως την συμβολή της με την οδό Ηροδότου με κατάληψη της αριστερής πλευράς του οδοστρώματος, κατά την φορά κίνησης των οχημάτων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ. Γαλατσίου/Πρωτοπαπαδάκη.  
• Σταδιακός περιορισμός του πλάτους του οδοστρώματος της Λ. Βεΐκου ελάχιστου πλάτους 7,25 μ. περίπου και στο τμήμα αυτής από την συμβολή της με την οδό Ηροδότου έως την συμβολή της με την οδό Ευβοίας με κατάληψη της αριστερής πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ολυμπιακά Ακίνητα.  
• Σταδιακός περιορισμός του πλάτους του οδοστρώματος της Λ. Βεΐκου ελάχιστου πλάτους 6,00 μ. περίπου και στο τμήμα αυτής από την συμβολή της με την οδό Ευβοίας έως την συμβολή της με την οδό Δρυόπιδος με κατάληψη της δεξιάς πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ολυμπιακά Ακίνητα.
• Σταδιακός περιορισμός του πλάτους του οδοστρώματος της οδού Τραλλέων ελάχιστου πλάτους 7,35 μ. περίπου και στο τμήμα αυτής 45,00 μ. περίπου μετά την συμβολή της με την Λ. Βεΐκου με κατάληψη της δεξιάς πλευράς του οδοστρώματος στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την οδό Κουντουριώτου.
• Χαρακτηρισμός ως αδιεξόδου των οδών Πάρνωνος και Πυθίας και στο τμήμα αυτών από την εργοταξιακή κατάληψη έως την οδό Κουντουριώτου, της οδού Σκύρου από την εργοταξιακή κατάληψη έως την οδό Γορτυνίας και της οδού Χαρ. Τρικούπη από την εργοταξιακή κατάληψη έως την οδό Λεύκας.  
• Αμφιδρόμηση της οδού Χαρ. Τρικούπη από την οδό Λεύκας έως την οδό Πλάτωνος.  
• Απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης των οχημάτων επί της δεξιάς πλευράς του οδοστρώματος της Λ. Βεΐκου σε όλο το μήκος της εργοταξιακής κατάληψης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.  
• Καθορισμός του ανώτατου ορίου ταχύτητας στα 30 χλμ/ώρα για τα οχήματα που κινούνται στην Λ. Βεΐκου και στο τμήμα αυτής που καθορίζεται από τα 100,00 μ. πριν την έναρξη και έως το πέρας της εργοταξιακής κατάληψης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
• Απαγόρευση προσπεράσματος για τα οχήματα που κινούνται στην Λ. Βεΐκου και στο τμήμα αυτής που καθορίζεται από τα 100,00 μ. πριν την έναρξη και έως το πέρας της εργοταξιακής κατάληψης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

mail

Αλληλογραφία προς την Σύνταξη της «Γραφίδας»